VHF/SRC mars 2023
Flexande egenskaper tack vare inbyggd ryckdämpare

Storm förtöjningslina är bättre än reklamen


Bengt Utterström & Lars W Gustavsson 2012-12-12

Den vackra Smaragden ligger tryggt och snyggt förtöjd med Poly-Produkters förtöjningslina Storm. Storm har inbygg flexande egenskap. Runt bryggringen är linan skyddad med en skyddshylsa. Till vänster syns traditionell tung och gnisslande ryckdämpare av fjädermodell.
Den vackra Smaragden ligger tryggt och snyggt förtöjd med Poly-Produkters förtöjningslina Storm. Storm har inbygg flexande egenskap. Runt bryggringen är linan skyddad med en skyddshylsa. Till vänster syns traditionell tung och gnisslande ryckdämpare av fjädermodell.

Storm förtöjningslina är en ny flexande förtöjningslina från Poly-Produkter. Storm fångar upp rycken tack vare den inbyggda ryckdämpningen. Därför gnekar linan inte mot halkipen. Den är lätt och dimensionen 12 mm räcker gott för båtar som väger drygt åtta ton. Säsongen 2012 har vi testat Storm på fem båtar av olika storlekar runt om i landet. Båtarna var två motorbåtar, en motorseglare och två segelbåtar.


Storm förtöjningslina
Svenska företaget Poly-Produkter har tagit fram en förtöjningslina som genom sin flexande egenskap gör att man slipper hantera tunga gummifjädrar från Forsheda eller andra små gummikuddar som ska klämmas fast på linan. Man kan säga att Storm har inbyggd ryckdämpare. Det var på METS 2011 som förtöjningslinan visades för första gången.


Det finns ett antal olika fabrikat av ryckdämpare på marknaden. Just denna modell fyller sin funktion som ryckdämpare med är bökig och omständig att hantera. Med Storm förtöjningslina slipper man hålla reda på lösa delar som ska klämmas fast på linan.
Det finns ett antal olika fabrikat av ryckdämpare på marknaden. Just denna modell fyller sin funktion som ryckdämpare med är bökig och omständig att hantera. Med Storm förtöjningslina slipper man hålla reda på lösa delar som ska klämmas fast på linan.

Tack vare att linans flexande egenskaper fångar upp ryck kan man gå ned i dimension. Belastningen blir mindre på knapar, halkip, moring i land och på själva linan.


Linans flexande egenskaper gör att man kan gå ned i dimension vid förtöjning. Här är det 12 mm lina som håller en 8,5 ton tung Nauticat 33. Notera den svarta skyddshylsan som förhindrar nötning.
Linans flexande egenskaper gör att man kan gå ned i dimension vid förtöjning. Här är det 12 mm lina som håller en 8,5 ton tung Nauticat 33. Notera den svarta skyddshylsan som förhindrar nötning.

En nättare lina är betydligt trevligare att hantera och ryms bättre i handen när man kransar upp* den. Den tar även mindre plats undanstuvad. En stum lina gnekar gärna i halkipen och stör då en sovande besättning. En stum lina fångar upp hela båtens kraft i ett ryck. Om linan har flexande egenskaper fångas båten upp mjuk och alla ombord sover bättre.


Justerbara skyddshylsor

Det splitsade ögat ligger här runt knapen. Enkelt att lossa när man lämnar hemmahamnen. Notera den justerbara skyddshylsan i halkipen.
Det splitsade ögat ligger här runt knapen. Enkelt att lossa när man lämnar hemmahamnen. Notera den justerbara skyddshylsan i halkipen.

Storm förtöjningslina är treslagen. Enkel att splitsa. Linan levereras med ett splitsat öga som är försedd med en skyddshylsa som förhindrar nötning. På själva linan sitter också en justerbar skyddshylsa som placeras där nötning kan tänkas ske.

 

Storm förtöjningslina sjunker. Den har fem års UV-skydd enligt tillverkaren Poly-Produkter. Storm är tillverkad av 60 % polyester och 40 % ryckdämpande flexfiber. Storm finns i dimensionerna 10, 12, 14, 16 och 18 millimeter. Längderna är 3, 6, 10 och 15 meter. Finns i färgerna svart, vit och navyblå med matchande skyddshylsor.

 

Våra tester
Till säsongen 2012 inköptes ett flertal linor i olika dimensioner och längder. Lars W Gustavsson har testat Storm på västkusten till sin Smaragd och till sin Nimbus Max II.

 

Anders Forsberg har en Minor 31 och testat Storm på norrlandskusten. Bengt Utterström har testat Storm på sin Nauticat 33 och Hallberg Rassy 352 på ostkusten.

 

Det nedan beskrivna är från en säsongs erfarenhet. Vi fortsätter använda Storm kommande säsonger för att se hur linan åldras.

 

Lars W Gustavsson:

"Jag köpte linor med 10, 12 och 14 mm tjocklek för skilda behov.

Linan är mycket smidig att hantera trots att det är en treslagen lina. Lätt att kasta ut och att kvejla upp*. Dessutom är den lätt att splitsa. Ett alternativ till splits är Poly-Produkters enkla ”fusksplits” som även den ger dig en hållbar infästning.

 

Förtöjning vid kaj och pålar

Min Smaragd väger ca 3,5 ton och ligger i en skyddad fritidsbåtshamn i Rönnäng. Jag har fasta förtöjningar i för och akter. Tidigare har jag använt mig av gummifjädrar typ Forsheda, men i år har jag testat förtöjningslinan Storm. Linan har fungerat utmärkt bra. Jag har varit ombord vid upprepade tillfällen i hårt väder, ibland stormstyrkor, för att konstatera hur förtöjningen fungerar. Inga hårda ryck kunde märkas och min uppfattning är att den inbyggda töjningen i linan fungerade utmärkt.

 

Till Smaragden använde jag en lina med 14 mm diameter och kunde säkerligen gått ner till 12 mm, kanske även 10 mm.

 

De färdigsplitsade öglorna med sina inbyggda nötskydd har fungerat utmärkt. Eftersom linan finns i olika längder hade jag inget behov av att korta ner eller göra egna splitsar.

 

Förtöjning vid Y-bommar

Inför testet ville jag även pröva att använda linan till min motorbåt, en Nimbus Max II på dryga två ton. Den ligger mellan Y-bommar som i sin tur är bultade i en kaj. Förtöjningslinornas längd är kort mellan båt och Y-bom vilket skulle visa sig bli ett problem.

 

Hela idén med Storm är att längden på linan samtidigt utgör dess flexande egenskaper och vid kort lina blir då följaktligen flexibiliteten liten.


Kort lina och varierande vattenstånd klarar Forshedafjädern bättre än Storm. Storm är inget gummiband. Optimalt i denna situation vore Storm lina lindad runt gummifjädern.
Kort lina och varierande vattenstånd klarar Forshedafjädern bättre än Storm. Storm är inget gummiband. Optimalt i denna situation vore Storm lina lindad runt gummifjädern.

Akterfästena sitter i Y-bommens ytterända som flyter på pontoner. Där fungerar linan om än med begränsad ryckdämpning. Detta är inget problem, för själva Y-bommen fjädrar i sig. Däremot så fungerade det inte med de förliga förtöjningarna då bryggfästena är fasta. Vid högvatten kan det skilja upp till 75 cm mot normalvatten. Eftersom linan är kort i fören kommer båten att lyfta kajen, eller som alternativ, rycka ur de förliga knaparna från däcket.

 

Båda alternativen medför skador och det vill vi alla undvika. Bilderna visar att en gummifjäder tillåter en fjädringsväg som i detta fall i stort sett är lika lång som förtöjningsvägen. Beslutet blev att behålla den gamla förtöjningen, men man kan givetvis tänka sig att kombinera Stormlinan med en gummifjäder i extrema fall som detta.


Förtöjning i naturhamn


Jag valde olika längder och tjocklekar på linorna och jag kan konstatera att ju klenare och längre förtöjningsväg, desto mjukare förtöjning. Inget knirk eller gnek kunde märkas ombord. Jag sov gott och tryggt i naturhamnarna och valet av Stormlinorna kändes rätt. Helt rätt är också de två skyddshylsorna som förhindrar nötning. Eftersom linan är både mjuk och elastisk skall man se till att använda nötskyddet där sådant behövs. Linan förefaller lite mer känslig för nötning än en traditionell hårdare lina, men med skyddshylsorna är det inget problem. Man får både hållfasthet, smidighet och töjbarhet till ett rimligt pris.

 

Anders Forsberg:

”Jag köpte tre stycken 12 mm x 10 meters linor och en 10 mm x 10 meter lina för förtöjning i främmande hamnar av min 5 ton tunga Minor 31 med stort vindfång.


Minor 31
Minor 31

Har hittills bara använt 12 mm linorna eftersom jag använder dem i första hand. 10 mm linan har blivit glömd och därmed otestad men har funnits med som reservlina.

 

Jag är klart nöjd med linorna. De är lätta att hantera, slipper särskilda ryckdämpare och tar liten plats i båtens begränsade stuvutrymmen.

 

Skyddshylsorna som förhindrar nötning är ju ett extra plus.

Ser inga nackdelar med Storm förtöjningslina. I gästhamnar bor jag i båten och har hela tiden full koll på förtöjningsläget.

 

Skulle jag lämna båten i främmande hamn och om jag vore tveksam om hur vind och vågskyddad hamnen är, skulle jag komplettera med grövre linor som jag har i reserv (men jag är kanske litet överförsiktig!).

 

Jag har också fyra stycken 12 mm x 3 meter linor som jag använder för fast förtöjning i hemmahamnen mellan Y-bommar. Bredden mellan bommarna är ca 4,2meter. Eftersom båten är 3,2 meter bred är avstånden från bom till båt cirka 50 cm. Där använder jag två linor på vardera sidan i aktern, den ena vinklad 45 grader framåt från knapen och den andra, som fungerar som säkerhetslina, tvärs med litet slack.

 

I fören använder jag litet grövre linor med traditionella gummiryckdämpare. Till våren kompletterar jag troligtvis med åtminstone en till Stormlina på 15 meters längd.”

 

Bengt Utterström:
”Förtöj alltid för storm” är jag uppvuxen med. Det gör jag också, men det betyder inte att jag nödvändigtvis använder grova förtöjningslinor. Jag tror att försäkringsbolagens överdimensioneringar i tabeller har påverkat vårt sätt att välja förtöjningslinor. Utifrån deras aspekt är det säkert riktigt, men i takt med att material utvecklas finns det också fler sätt att lösa en förtöjning på.


Vår HR 352, också känd som \
Vår HR 352, också känd som "projektbåten", ligger här akterförtöjd med två linor "Storm"

Till vår Nauticat 33 räcker det i de allra flesta fall med 10 mm lina förutsatt att den har flexande egenskaper eller har någon form av ryckdämpning. Den kraft som vinden trycker på en båt blir inte så stor om båten fångas upp på ett mjukt sätt. Därav att 10 mm räcker långt.

 

Vind och vågor gör att båten kan rycka ordentligt med en stum förtöjningslina. Utan ryckdämpare behövs då en grövre lina än 10 mm om jag ska våga lämna båten obevakad en längre tid.

 

10 mm känns vass
Min och familjens erfarenhet av Storm 10 mm lina är att den håller gott och väl för både Nauticat 33 och Hallberg Rassy 352. Linans flexande egenskaper fångar upp rycken i en mjuk rörelse. Nackdelen med 10 mm lina är att den känns vass i handen när man ska dra in båten.

 

Storm 12 mm är betydligt skönare att hantera och blev också vår favorit. Vi köpte 6 och 10 meters längder. Med facit i handen efter en säsong så hade det varit bättre att bara köpa 10 meters längder och kanske ett par på 15 meter. Sex meters längd är många gånger för kort eftersom vi gärna förtöjer med dubbel lina genom moringen. Det underlättar vid avgång.

 

En lina på 12 mm är enklare att kransa upp* än en grövre. Uppskattas av alla ombord, men kanske mest av damerna som ofta har något mindre händer än herrarna.

 

Mot slutet av säsongen har jag noterat en viss förstyvning av linan. Vad det innebär på sikt vet jag först om några år. Det hindrar dock inte från att jag rekommenderar köp av förtöjningslinan Storm. Köp då 12 mm och tio eller femton meters längd även om din båt är mindre än våra.


Enligt Nautisk Uppslagsbok kransas denna lina upp.
Enligt Nautisk Uppslagsbok kransas denna lina upp.

*) Kvejla, skjuta eller kransa upp en lina? Lars W Gustavsson hävdar att på västkusten kan man både kvejla och skjuta upp en lina när man ordnar den i bukter i handen. Bengt Utterström väljer att följa ”Nautisk Uppslagsbok.” Där skriver Bengt O Hult att man ”kransar upp” en lina när man lägger den i bukt med hjälp av handen. 


Mer information om Storm finns här: www.poly.se


Storm finns att köpa i båttillbehörshandeln eller till exempel hos vår samarbetspartner: www.Bryggboden.se

 

Kommentera gärna artikeln. Ange för- och efternamn samt bostadsort.


Kommentera Tipsa en vn Skriv ut
Kommentarer
1. Instämmer helt Johnny Ohannessian, Södertälje 2013-05-23