VHF/SRC distanskurs
Diesel Power 2014 maj

På gång:
Garmin och Active Captain.
”Kända grund” ska bli kända

Transportstyrelsen, Sjö-
fartsverket och Stockholm-
radio ska leta grund med allmänhetens hjälp


Pressinformation från Transportstyrelsen mfl. 2012-06-01

Nu ska lokala kända grund bli kända för oss alla. <br />Bilden från Internet, okänd fotograf.
Nu ska lokala kända grund bli kända för oss alla.
Bilden från Internet, okänd fotograf.


I sommar gör Transportstyrelsen, Stockholmradio och Sjöfartsverket i samarbete med flera andra myndigheter och organisationer en gemensam satsning för att lokalisera de grund som många fritidsbåtar går på enligt ett pressmeddelande. Allmänheten, sjöräddare, bärgare och försäkringsbolag tas till hjälp för att peka ut grunden. Informationen ska användas för att göra förändringar som minskar risken för grundstötning.


Alla som har lokalkännedom inom ett visst område i skärgården vet att det finns grund som är särskilt välbesökta. För att kunna göra något åt detta behövs mer information om vilka grund det rör sig om.


Ett antal myndigheter och organisationer gör därför i sommar en gemensam satsning för att lokalisera de ”värsta grunden”. Sjösäkerhetsrådet*, som Transportstyrelsen ansvarar för, deltar i satsningen, liksom Stockholmradio och Sjöfartsverket.


– Till vår hjälp tar vi dem som är involverade i sjöräddning och bärgning samt försäkringsbolagen, säger Lars-Göran Nyström, sjösäkerhetssamordnare på Transportstyrelsen.


– Dessutom utlyser vi en tävling där allmänheten kan rapportera in platser där många båtar går på grund eller har en bristfällig utmärkning, säger Jens Johansson VD Stockholmradio.


Alla som har grund att rapportera kan gå in på www.ökändagrund.se eller kontakta Stockholmradio på telefon 08-506 622 70 alternativt VHF och ange kontaktuppgifter och övriga uppgifter som efterfrågas. Genom att lämna informationen är man också automatiskt med i tävlingen.


Informationen som kommer in gås igenom för att avgöra om det finns åtgärder som kan genomföras för att minska riskerna för grundstötning. Det kan till exempel visa sig att sjökortet behöver kompletteras, att utmärkningen behöver ändras eller ett nytt sjömärke placeras ut. Tydligare varningar och information till allmänheten via olika informationskanaler kan vara andra sätt att förebygga grundstötningar.


En jury bestående av representanter för Sjösäkerhetsrådet, Stockholmradio och Sjöfartsverket kommer att bedöma de inskickade svaren och utse 20 vinnare som får AIS-mottagare, bärbar VHF, navigationsprogrammet Seapilot (inkl sjökort) eller båtsportkort.


Tävlingen pågår under tiden 1 juni till 30 september.


Rapportering av okända grund och andra hinder som inte finns utmärkta på sjökorten är också möjlig via Sjöfartsverkets webbplats. Rapporteringstjänsten är öppen dygnet runt alla dagar.


För mer information, kontakta:

Lars-Göran Nyström, Transportstyrelsen (sekreterare i Sjösäkerhetsrådet), 010-495 32 92, lars-goran.nystrom@transportstyrelsen.se

Jens Johansson, VD Stockholmradio, 08-506 622 50

Svante Håkansson, Sjöfartsverket, 010-478 46 48


 * I Sjösäkerhetsrådet ingår, förutom Transportstyrelsen, Kustbevakningen, Rikspolisstyrelsen, Sjöpolisen Göteborg och Stockholm, Sjöfartsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten, Båtbranschens Riksförbund, Sjöräddningssällskapet, Svenska Båtunionen, Svenska Kryssarklubben, Svenska Seglarförbundet, försäkringsbolagen, Sportdykarna, Riksföreningen Gästhamnar Sverige, Svenska Livräddningssällskapet och Sportfiskarna.

 


Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut