VHF/SRC mars 2023

Generator på 110 ampere, är det bättre än 50?

Av Text & bild: Bengt Utterström 2012-10-01


Kommentera artikeln

Rubrik


Text


Signatur


E-post


För att skydda tidningen mot skräpinlägg, måste du sätta ett kryss i rutan nedan.

Totalt 12 kommentarer « Visa hela artikeln
12. Har jag missat något ?
Av Lennart Myrhammar, Stockholm 2014-04-25 23:44

Om jag har gångvärmefläktar och kylskåp och annat igång med säg 1000W då är det bra mycket roligare att ha köpt med en 110Amp generator.
Vad är det jag missat ?

Hej Lennart,
Jag har fått lära mig av experter att det handlar om vad ett batteri förmå ta emot och inte vad generatorn kan ge. Att ladda ett batteri med 110A är som att försöka fylla ett vattenglas med högt tryck från kranen. Det skvimper över.
Fast om förbrukning är 1000 watt så är det räck mycket mera än vad vi förbrukar på vår båt. Föreslår att du talar med någon expert på batterier eller laddning, tex Ctek.. Men välj då en expert och inte någon som tror. Det finns många kockar i detta ämne.
Se även artikel om Ctek Smartpass och Dual 250S.
Hälsn
Bengt U
11. Fulladdat utan syramätning?
Av T Sandman 2013-07-02 18:06

Ett fulladdat blybatteri, av
öppen typ har 2.12 Volt per
cell. Det blir 12,72 volt för
ett tolv Voltsbatteri, vilospänning. Det skall då varit
utan ur eller i-laddning ett antal
timmar därefter. ( Alltså ingen
belastning kopplad, ej ens larm mm ). Vid 12.6 Volt, har man ca
85 % kapacitet. Ett 60 Ah batteri
har då ca 51 Ah kvar.
För att kolla batteriets kapacitet
vid tex en tiotimmars urladdning
som batteriet är gjort för, dvs
C 10, eller K 10 osv så skall man
urladda det med 6 Ampere under
10 timmar, tills det når sin
slutspänning, med lasten kopplad.
Oftast är slutspänningen för
blybatterier 1.8 Volt per cell.
Det gör 10,48 Volt för ett 12
Voltsbatteri. ( Ström och temperatur skall hållas konstant
under provtiden. )

Utan syramätare kan Du uppskatta
ett 12 Voltsbatteris kapacitet
vid mätning av vilospänningen.
FörGel o Agm batterier, som ej kan
syramätas är kapaciteten:
12,8 V Fulladdat.
12,6 V 75 %
12,4 V 50 %
12,2 V 25 %
12,0 V Urladdat

För öppna batterier,( även de
som ej kan fyllas ).

12,72 V 100 %
12,45 V 75 %
12,2 V 50 %
12,0 V 25 %
11,7 V Urladdat.

( Vid urladdningsprov till 1,8
Volt per cell så kommer spänningen
att stiga när belastningen från-
skiljes till högre vilospänning. )

Olika batterityper har olika syra
densitet, samt blylegeringar, det
gör skillnader i spänningar.
Samt att en del Kalciumtyper
behöver något högre laddspänningar
för att bli fulladdade. Kolla med
tillverkaren eller leverantör
mfl för att Din laddare ska ge rätt spänning.
10. Nej, man kan ej ladda ur med lampa...
Av T. Sandman, Tumba 2013-06-28 18:30

...för att få något resultat som kan användas att påstå att tillverkare gör fel.
Ditt lampprov innehåller alla ur-laddningsfel som finnes. Ingen
konstant ström, osäkert hur ditt batteri skötts innan. Tex ej laddats i tid och sulfaterat eller "kokats" osv.

Din urladdning står för den som du gjort. Den gäller det batteriet
och inget annat, i dess situation. Inget att rekommendera andra att göra, oavsett "kallnad glödtråd" och högre/lägre motstånd. ( Jmf Volfram och Kanthal vad som sker vid hög och låg temp. och dess motstånd ). I=U/R där I måste hållas konstant,batteriet är specat för en exakt ström, under en exakt tid, vid exakt temp osv ).
( Försöker härmed rätta till så att det blir riktiga kommentarer i tråden. )

Tryggve Sandman
9. svar till Tryggve Sandman
Av Sune Ulfsparre Sollefteå 2013-01-30 22:43

Det går att använda en lampa på 55w som en enkel test av batterikapacitet. Ex 7.5 A urladdning motsvara 94.5 W när batteriet är fulladdat 12.6V P = U x I,i mitt test var urladdningen endast 4.36A. P = U x I Motståndet i lampan är 2.9 ohm U = R x I och eftersom spänningen sjunker hela tiden så minskar även urladdningen hela tiden och efter 10 timmars urladdning är det endast 3,5A i urladdning och 10,5V. Visserligeen minskar motståndet i lampan något under tiden p.ga lägre temperatur i glödtråden efter 10 timmar men det anser jag är försumbart. Efter min enkla uträkning så får jag grovt räknat att battrikapaciteten mindre än 46 Ah.Om sedan battertillverkarna använder andra mätmetoder så har jag svårt att tro att dom kan komma till annat resultat, möjligtvis om dom ändrar förusättningarna t.ex intermitent urladdning vilket ger batteriet möjlighet att återhämta sig.
8. Svar 2 till Sune Ulfsparre
Av Tryggve Sandman, Tumba 2012-12-28 18:42

Det är riktigt att konstantspänningsladdares laddström
minskar när det laddade batteriets
motspänning ökar.
Viktigt är då att laddaren har
rätt laddspänning så det ej sker
överladdning med oönskade följder
som gasning. ( Stigande gastryck
i ventilreglerade batterier )
Är konmstantspänningsladdaren
inställd att ladda kalciumlegerade batterier så är
det för hög spänning till "vanliga" batterier.
Även vid hög temperatur kan konstant spänningsladdare ge
för hög spänning. Strömmen
blir då hög och gasning kan
ske.
Konstantströms laddare kräver
tillsyn/övervakning eftersom
de ska hålla strömmen oavsett
batteriets motspänning.
7. Svar till Hugge Kahnborg, bra jobbat.
Av Tryggve Sandman, Tumba 2012-12-25 16:55

Kan Du hålla liv i ventilreglerade
batterier lång tid utan problem.
Då kan Du laddning : )

De kräver rätt laddning och skötsel, även om utsidan ser
tålig ut. Och det står underhålls
fritt på dem.

Förståss har Du kunskap att ladda
öppna batterier. Vet vad koka
torrt innebär, sköta polskor,
ej lämna batteriet urladdat mm mm.
6. Svar till Ronny Cedertorn
Av Tryggve Sandman, Tumba 2012-12-25 16:41

Sista laddtiden måste bromsas när
blybatterier närmar sig gasnings-
spänningen. I princip kan du ösa
på väldigt mycket mer ström vid
laddning av blybatterier, mer än
de mellan tummen och pekfinger rek. 1/10 del av Ah-talet.
Startbatterier tex byggda för stora urladdningsströmmar, typ
snabb bitssocker, ger mycket sött
fort. Men behöver ej innehålla
så mycket sött. Vill man ha mer
sött använder man vanligt socker
som avger sötkemin långsammare.
Snabb urladdningsförmåga, ger oftast snabb inladdningsförmåga.
Men minska strömmen nära gasningen
Gäller även Gele och Absorbed Glass mtrl. De är ventilreglerade
och kan avblåsa.
"5 ggr snabbare" reklam, gäller
bara när osv. Ctek mfl gör bra
elektroniska laddare genvägar
finnes ej. Sk pulsladdare, ger ej
jämn laddström, genom att de pulsar in strömmen, dvs de laddar
ej kontinuerligt. Laddade Ah per
tid minskar om du sluter och bryter laddströmmen hela tiden,
eller hur? Elektronik kan göra
mycket, men vad sker i verkligehten? Småpulser ger
stryk åt batterierna, det är
sk rippel, vilket man nogsamt
filtrerar bort i laddströmmen ,
men sedan tillsätter i kraftig form? Kallar det för att chocka
igång och bryta ned blysulfaten
osv, inte bra.
5. Svar till Sune Ulfsparre om Ah fel
Av Tryggve Sandman, Tumba 2012-12-25 16:12

Du kan ej ladda ur mha en 55 Watts-
lampa om du inte justerar strömmen
hela tiden spänningen i batteriet
faller.
Strömmen är lika med spänningen
dividerat med motståndet.

I = U/R Ampere.

Tillverkarna kan detta, förståss
och använder rätt metod och labb-
konditioner.
De specar vid viss Ah last kanske
7.5 A och håller den strömmen
hela tiden. Till slutspänningen
1.8 Volt per Cell. Dvs 6*1.8=
10,48 volt för ditt 12 V batteri.
Drar du på med annan, ström,
reglerad hela tiden, får du annat
Ah innehåll. Varje batteri har flera urladdningsströmmar, om
du frågar tillv. tex Varta.
Du får mer eller mindre Ah
utanför specade lasten.
4. Laddströms storlek?
Av Tryggve Sandman, Tumba 2012-12-25 15:29

Det var bra och rätt skrivet, vill
tillägga att om man ändå vill ha
en högre laddströms generator så
behöver den ev kraftigare rem-
drivnings installation för att
kraften skall kunna överföras
utan att den slirar eller slits
onödigt snabbt. En hästkraft är
ju 736 Watt och med 100 Ampere
blir det 12 Volt * 100 Alltså
1200 Watt, dvs nära två hästkrafter. Jämfört med hälften
av ampere styrkan, dvs 600 Watt.
(Samt att ligga och ladda i tyst
naturhamn och ladda med lite mer
gaspådrag kan ge störande motor-
brum. )
3. Generator på 110 ampere, är det bättre än 50?
Av Ronny Cedertorn, Stockholm 2012-11-19 09:47

Har någon erfarenhet av ProAl AtoB?
Enligt tillverkaren ska laddningstiden gå 5 ggr snabbare.
Problemet med laddning är ju annars att de sista 10% tar lång tid att få batteriet 100 % laddat.
Kanske finns annat tips för snabbare laddning med motor?

Svar från red:
Ctek tillverkar D250S och Smartpass. Det är laddare som drivs med DC ström från generatorn och ska enligt uppgift från Ctek ladda batteriet fullt. Se artiklar under "El ombord" i vänstra marginalen.
Bengt Utterström
2. Ja 50 Ampere räcker
Av Sune Ulfsparre, Sollefteå 2012-10-30 15:25

Ja 50 A räcker, laddningsregulatorn är av typ konstantspänningsutförande och
det betyder att när spänningen i batterierna börjar närma sig 13,5 V sjunker
laddningen kraftigt även o generatorn är på 1000 A.
Mycket riktigt som Daniel Sundqvisk säger att startbatteriet är försumbart, det är alltid
nästan fulladdat.
Men batteribanken tar det lång tid innan det blir fulladdat efter det spänningen nått 13,5V.

Största anledningen till att vi båtägare inte har tillräkligt med ström i båtarna
Är att batteritillverkarnas märkning av ampere timmar inte stämmer.
T.ex 75 Ah ska enligt tillverkarna motsvara 7,5 A urladdning i 10 timmar vilket motsvarar
att en 55W lampa ska kunna lysa i 16,3 timmar. Jag har gjort ett enkelt test av flera nya batterier
av olika tillverkare och kommit till ungefär samma resultat, redan efter 10 timmar lyser lampan svagt
och spänningen i batteriet är ungefär 10 V vilket är under den spänning som batteritillverkarna säger
11 v som lägsta spänning innan batteriet måste laddas, annars tar skada.

Sådana batterier borde vara märkta med 35 Ah i stället för 75 Ah.
Vi blir lurade att tro att om vi har 3x75 Ah =225 Ah så har vi verkligheten 105 Ah.

Mycket märkligt att inga seriösa tester gjorts för att uppmärksamma problemet.
1. 50 A räcker
Av Hugge Kahnborg, Västervik 2012-10-22 16:05

Kan bara vidimera din uppfattning om att det räcker mycket
väl med 50 A.
Min stålketch som bla används till praktikutbildningar i Västervik för västra Östergötlands elever i Medborgarskolans regi har i 33 år använt denna typ. Inklusive långresan genom Europas kanaler till Medelhavet 1980-81. Båten är utrustad med mycket elektronik såsom radar, Ecdis vhf, belysningar mm. Ett startbatteri 108 A samt tre förbruknings med 110 A vardera. Mycket mörkerpraktik har givetvis ingått.

Tror att skötseln av batterierna är det viktigaste med rätt uppladdning mellan körningarna. Har dock de senaste 10 åren bara använt underhållsfria “täta” batterier utan problem.