VHF/SRC mars 2023

På gång:
Vi jobbar med att bli bättre mobilanpassade.
Hydrographicas djupinformation till Sjöfartsverkets sjökort

Delar av 2011 års sjökort är uppdaterade med sjömät-
ningar från Hydrographica


Bengt Utterström 2011-01-24

Främst är det tremeterskurvan som justeras i Sjöfartsverkets kort. All den djupinformation som syns till höger i Hydrographicas kort ryms inte i Sjöfartsverkets kort på grund av stora skillnader i skalan.
Bild:Fotomontage av DagensBåtliv.se
Främst är det tremeterskurvan som justeras i Sjöfartsverkets kort. All den djupinformation som syns till höger i Hydrographicas kort ryms inte i Sjöfartsverkets kort på grund av stora skillnader i skalan.

Sjöfartsverkets sjökort uppdateras med sjömätningar från Hydrographica. "I första hand gäller det några sjökort på ostkusten", säger Lars-Göran Nyström på Sjöfartsverket. "Ett bra samarbete som gynnar fritidsbåtsfolket," säger Lasse Granath på Hydrographica.

Hydrographica, kända för sina specialkort över många skärgårds-
områden i skala 1:10 000, säljer sjömätningar till Sjöfartsverket. För oss fritidsbåtsägare betyder det att vi får tillgång till bättre sjökortsdata över många ytterområden i skärgården. "Öar och grundflaks positioner justeras och en hel del grunduppgifter ändras", berättar Lars-Göran Nyström. "Främst handlar det om justering av vår tremeterskurva. Eftersom all djupinformation inte ryms i sjökort i skala 1:50 000 (skärgårdskort) och i 1:25 000-korten (specialkort) lägger vi en mörkblå tremeterskurva. Oftast sjömäter vi inte strandnära på grundare vatten än tre meter. Våra sjömätningar är i första hand för handelssjöfarten och de åker inte omkring i vår fina ytterskärgård", förklarar Lars-Göran Nyström. "Men vi vet ju att det är populärt bland fritidsbåtsägare att vistas i dessa områden och därför tycker vi att det är naturligt att vi ska kunna bistå med så bra kartografi och djupinformation som det bara går att lägga in i ett skärgårds- eller specialkort. Givetvis finns all information även med i Båtsportkorten. Vi har ett bra samarbete med Hydrographica och framöver blir det aktuellt med fler områden", avslutar Lars-Göran Nyström. Nu i år gäller det första hand områden i Stockholms norra och mellersta skärgårdar, Gryt och Sankt Anna.
Alla är vinnare
Lasse Granath på Hydrographica bekräftar att samarbetet med Sjöfartsverket är bra. "Vi är inte konkurrenter, vi arbetar med olika målgrupper och i vårt samarbete drar vi nytta av varandra vilket gynnar fritidsbåtsfolket", säger Lasse Granath.
 
För oss fritidsbåtsägare är detta naturligtvis välkommet, men det kommer inte att innebära att vi inte behöver Hydrographicas sjökort längre. Hydrographicas kort görs i skala från 1:5000 till 1:10 000 och det är en väsentlig skillnad mot Sjöfartverkets kort i skala 1:25 000 eller 1:50 000. All djupinformation innanför den mörkblå tremeterskurvan ryms helt enkelt inte i Sjöfartsverkets sjökort.
Samverkan på Allt för sjön
På båtmässan Allt för sjön, i mars i Stockholm/Älvsjö samverkar Sjöfartsverket, Hydrographica, Svensk Sjöarkiv och Nautic från Göteborg med gemensamma aktiviteter. Svenskt Sjöarkiv och Olle Carlsson är kända för sina historiska sjökort från 1800-talets början. En intressant kombination som DagensBåtliv.se kommer att följa upp när mässan börjar.

Kommentera Tipsa en vän Skriv ut