VHF/SRC mars 2023
Undvik grunden i sommar!

Ringrostig i navigation? Här är några påminnelser


Bengt Utterström 2020-05-06

Studera bilden och se hur de streckade farlederna går. Den talar till stor del för sig själv.
Bild:Från Transportstyrelsen.
Studera bilden och se hur de streckade farlederna går. Den talar till stor del för sig själv.

Nedan följer några enkla påminnelser om navigering. Det är lätt att bli ringrostig i ämnet under en vinter. Förvissa dig om att du har de senaste Båtsportkorten med ombord. Över vissa områden har det kommit ut nya märkta 2020. Det är viktigt att alltid ha den senaste upplagan ombord.

Det är förargligt och dyrt att gå på grund. För de allra flesta av oss finns det egentligen bara en sak att tänka på och det är att aldrig köra på mörkblå färg i sjökortet. Mörkblå färg anger ett vattendjup på  0 till 3 meter. Det betyder att det kan sitta barn och leka med hink och spade på stället, eller så är det upp emot 3 meter djupt. Sanningen är att många gånger så vet vi inte. Därför är det extra viktigt att vi håller oss borta från områden som är mörkblå.

När sjöfartsverket gör sina sjömätningar mäter de djupen fram till tremeterskurvan. Ibland mäter de innanför och då framgår det i kortet. Vissa stenar eller bränningar eller en djupsiffra kan vara utskriven. Men betrakta mörkblå färg som COV- id 19 och håll avståndet. 

Ibland måste vi ändå pröva oss fram. Då gäller största försiktighet och utkik i fören. En lömsk sten kan dyka upp. Är området utprickat är det bara att följa leden.


Tremeterskurva mm.


Bilden ovan visar tydligt vilka områden som inte är sjömätta, de mörkblå. Ljusblå färg innebär ett djup på mellan 3 till 6 meter. Även där kan det finnas någon lömsk sten, särskilt i områden som ligger långt bort från handelssjöfartens leder.

Farledens huvudriktning

Bild:Transportstyrelsen

En farleds huvudriktning markeras med farledspil. Om du åker i farledens huvudriktning, som pilen pekar, ska gröna prickar vara på styrbords sida och röda på babors sida. Fasta sjömärken eller målade fläckar på klippor markeras i sjökortet med en svart cylinder med liten fot.

Det är högertrafik på sjön. Håll till styrbord i farlederna.

Fasta sjömärken

Bild:Transportstyrelsen

Numera heter kummel, stänger och tavlor kort och gott fasta sjömärken i ett sjökort. Notera sjökortssymbolen ovan. WBW och WRW anger färgerna för märket. W är white, R för red och B för black.

Väderstrecksmärken

Bild:Transportstyrelsen

Vid ett grund används ibland väderstrecksmärken. De har placerats ut efter vilket väderstreck de står i. Notera att färger och topptecken skiljer sig åt för de fyra väderstrecken.  En hjälp är att nordmärket har koner som pekar uppåt. Sydmärket har pilar som pekar nedåt. Ostmärkets kon över tratt bildar bokstaven O. Den fjärde är västmärket. Topptecknen pekar var pricken är svart.

Ibland saknas topptecken. Därför är det viktigt att kunna prickarnas färgkombinationer.

Punktmärke

Bild:Transportstyrelsen

Vissa grund är små i omfång. Då markeras de ibland med ett punktmärke. Det står mitt på grundet, så håll avstånd från pricken.

Gula specialmärken

Bild:Transportstyrelsen

Gula märken är specialmärken. Man får inte gå innanför dessa. De finns vid tex fiskodlingar som på bilden, vid badplatser och militära skyddsområden med flera platser. Ibland ser man gula specialmärken till havs. Då finns det mätinstrument där.

Enslinjer

Bild:Transportstyrelsen

In mot en hamn finns det ofta enslinjer. Det är stora tavlor på land med gul botten och rött band. När dessa två ligger mitt över varandra är de ens. Eller "överens". De visar mitten på farleden. Om det är en större hamn och om det finns prickar eller bojar utmed sidorna finns det ingen anledning att strikt gå mitt i enslinjen. På exempelbilden kan fritidsbåtar mycket väl hålla styrbord i leden.

Tänk på följande:

* Att sjökort är aldrig en exakt avbildning av verkligen. Håll därför alltid avstånd till grundområden.

* På våren kan vattenståndet vara förädiskt lågt.

* När du navigerar med navigator. Zooma in rejält mycket så att du bara ser närområdet. Använd papperssjökort för överblicken.

Fritidsskepparen


Vill du lära dig mer om navigation? Köp gärna min bok Fritidsskepparen. Där står allt om vad som behövs för ett Förarintyg eller Kustskepparintyg. Beställ till exempel på Bokus.com eller Bryggboden.se .

Eller anmäl dig till någon navigationsutbildning.


Kommentera gärna artikeln. Ange för- och efternamn samt bostadsort.

Kommentera Tipsa en vn Skriv ut