VHF/SRC mars 2023

På gång:
Vi jobbar med att bli bättre mobilanpassade.
Tydligare sidomärken i finska sjökort

Sjöfartsverket, snegla gärna på finska kollegan


Bengt Utterström 2016-08-30

Till vänster ett svenskt sjökort. Röda och gröna sidomärken är svarta streck med ett R eller G bredvid. Till höger visar ett finskt kort. Gröna sidomärken är ritade med en kon, de röda med en fyrkant. I verkligheten är det bara röda eller gröna prickar utan topptecken i Finland.
Till vänster ett svenskt sjökort. Röda och gröna sidomärken är svarta streck med ett R eller G bredvid. Till höger visar ett finskt kort. Gröna sidomärken är ritade med en kon, de röda med en fyrkant. I verkligheten är det bara röda eller gröna prickar utan topptecken i Finland.

I finska sjökort är det enklare att se färgen på sidomärken trots att de är svarta i sjökortet. Alla sidomärken är försedda med topptecken i sjökortet. I Sverige är vissa det, men oftast står ett knappt läsbart G för grön eller R för röd bredvid sidomärket.

En farleds huvudriktning anges med en pil. Se övre vänstra bilden. Åker man i pilens riktning ska man ha gröna sidomärken på styrbords sida och röda på babords sida. Det kallas för System A. I Finland ritas sidomärkena inte på samma sätt som i Sverige.


I Sverige ritas sidomärken med ett topptecken i sjökortet om farledspricken har ett sådant i verkligheten. Gröna sidomärken anges då med en kon som topptecken. De röda har en fyrkant upptill. Om topptecken saknas, vilket är det vanligaste, skrivs bokstaven R för röd i kortet och G för grön. Dessa små bokstäver är ofta svåra att läsa i papperssjökortet.


I Finland anges alla sidomärken med topptecken i sjökortet. Se högra bilden. De gröna har en kon, de röda en fyrkant. Men i verkligheten är sidomärkena utan topptecken. De behövs inte heller anser jag.Att vissa sidomärken förses med topptecken i Sverige är för att det ska vara enklare att skilja ut en grön prick bland flera andra gröna prickar om de står nära varandra. Det hade sina fördelar innan navigatorerna kom, men idag när de allra flesta navigerar med navigator är den praktiska betydelsen borta. Navigatorn håller ju hela tiden reda på vår position.

Bilden till höger visar gröt sidomärke med svarvad kon.


I BlueChart (Garmins sjökort) ritas topptecken ut i sjökortet i Finland. I verkligen finns inte dessa topptecken utan det är röda och gröna farledsprickar.
I BlueChart (Garmins sjökort) ritas topptecken ut i sjökortet i Finland. I verkligen finns inte dessa topptecken utan det är röda och gröna farledsprickar.

Gör som i Finland. Slopa alla topptecken. De behövs inte längre. Det underlättar säkert också hanteringen av farledsprickar i samband med utläggningen. De gröna prickarna kan förses med en svarvad kon. De röda görs platta upptill. Då kan även färgblinda se skillnaden. I sjökortet ritas alla gröna med en kon och alla röda med en fyrkant. Då vet vi direkt om kommande sidomärke är rött eller grönt. Då behövs inte heller de små bokstäverna G och R i sjökortet.


Finska Sjöfartsverket bör snegla på kollegan i Sverige
I Finland används väderstrecksmärken flitigt, för att inte säga nästan uteslutande. Jag saknar System A med röda och gröna farledsmärken på många sträckor. Här skulle Finland kunna ta efter Sverige och göra många farleder tydligare.


Kommentera gärna artikeln. Ange för- och efternamn samt bostadsort.


Kommentera Tipsa en vän Skriv ut