VHF/SRC mars 2023

På gång:
Vi jobbar med att bli bättre mobilanpassade.
Ombyggd lotsbåt drivs med metanol

Världens första metanoldrivna lotsbåt är sjösatt


2021-12-14

Bild:Agne Hörnestig

Sjöfartsverket sjösätter idag världens första helt metanoldrivna lotsbåt. Det handlar om en av verkets befintliga lotsbåtar som nu byggts om för att kunna testas med det nya drivmedlet. Arbetet utgör en del av Sjöfartsverkets omställningsarbete mot en fossilfri fartygsflotta.


Pressinformation från Sjöfartsverket

- Lotsbåten blir den första i världen i sitt slag. Generellt sett ligger vi i Sverige långt fram när det kommer till området för maritim forskning och innovation. Det är därför heller ingen slump att just detta projekt nu genomföras här i landet, säger Fredrik Backman, rederidirektör vid Sjöfartsverket.

Arbetet med att bygga om en av Sjöfartsverkets lotsbåtar från att tidigare ha drivits på diesel till att nu drivas med metanol är en del av ett större EU-initiativ, och kommer pågå fram till 2024. Samtidigt som det finns andra projekt med olika former av metanoldrivna fartyg är Sjöfartsverkets lotsbåt först i världen i sitt slag. Båten kommer nu ingå i verkets ordinarie lotsverksamhet för att utvärdera tekniken, men också säkerställa både dess kapacitet och förmåga.

- Vår omgjorda lotsbåt utgör en viktig pusselbit i vårt större och bredare övergångsarbete mot en helt fossilfri båt- och fartygsflotta. Lotsbåten kommer nu sättas ordentligt på prov, något som sker genom många timmars tuffa och genomgående tester. Tester som sedan ska utvärderas och analyseras, säger Fredrik Backman.

Sjöfartsverket har sedan tidigare regeringens uppdrag att analysera och komma med förslag på hur verkets båt- och fartygsflotta kan bli fossilfri. Ett uppdrag som bygger på regeringens nationella klimatmål, som bland annat innefattar en minskning på minst 70 procent av koldioxidutsläpp från inrikestransporter innan 2030.

 

Fakta – Sjöfartsverkets lotsverksamhet

Sjöfartsverket tillhandahåller lotsning och biträde av lots till fartyg inom svenskt sjöterritorium. I genomsnitt utförs närmare 33 000 lotsningar varje år av 230 lotsar.

Idag består Sjöfartsverkets fartygsflotta av 110 arbetsfartyg, varav 70 lotsbåtar. Trots att det i nuläget inte finns färdiga lösningar för en helt fossilfri fartygsdrift i vår verksamhet så pågår det flera olika initiativ inom verket. Det handlar bland annat om olika former av energieffektiviseringar, men också alternativ energilagring.


Läs vidare om Sjöfartsverkets lotsningsuppdrag 
https://www.sjofartsverket.se/sv/tjanster/lotsning


Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till cirka 1200. 


Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för sjö- och flygräddningen i Sverige. I Göteborg finns sjö- och flygräddningscentralen för hela landet, samlokaliserad med Kustbevakningen och Försvarsmakten
.


Tipsa en vän Skriv ut