VHF/SRC mars 2023
JÄTTEVIKTIGT om VHF med DSC

VHF nödknapp fungerar bara om MMSI
nr. är inprogrammerat


Bengt Utterström 2015-03-26

Fast VHF-station på 25 watt med nödknappen \
Bild:Furuno
Fast VHF-station på 25 watt med nödknappen "Distress Alert" (vid pilen). För att nödknappen ska fungera måste ett MMSI-nummer vara inprogrammerat.

Nödknappen på din VHF, Distress Alert, fungerar bara om MMSI-numret är inprogrammerat. Det räcker inte med att din VHF-station får position från satelliter. Utan MMSI-nummer åker du omkring med en falsk trygghet. Om du i en nödsituation trycker på nödknappen händer ingenting. Ingen annan ser eller hör din nödsignal. Nedan ger vi svar på hur du får ett MMSI-nummer och mera om DSC, Digital Selective Call.

En modern VHF-station har en nödknapp, Distress Alert. Tanken är att om man trycker på den sänds ett nödmeddelande på VHF-bandet. Meddelandet sänds var femte minut tills någon kvitterar* meddelandet eller att din VHF-station stängs av. Är du inom räckhåll, vilket vi i allmänhet är runt svenska kusten, hör Sweden Rescue (Sjöräddningscentralen i Göteborg) och alla fartyg i din närhet ett pip i sin VHF. De ser då din position och nödlägets art. Det kan vara tillexempel att din båt håller på att sjunka, brand ombord eller något annat allvarligt.


Många åker omkring med en falsk trygghet. De tror att de har en fungerande nödknapp eftersom positionen syns i displayen. Det räcker dock inte. Din VHF-station måste ha ett inprogrammerat MMSI-nummer, Maritime Mobile Service Identity.

Håller man den röda nödknappen intryckt i minst cirka tre sekunder sänder VHF:n ett nödmeddelande. Detta förutsätter dock följande:

  • Din VHF måste få positionsuppgifter från satelliter. Vanligt är att VHF-stationen kopplas ihop med navigatorn och tar positionen därifrån. Eller så har den en egen separat  ”GPS-antenn.” Att din VHF har positionen framgår av displayen där du kan se aktuell position i latitud och longitud.

  • Din VHF måste ha ett inprogrammerat MMSI-nummer. Det är en nummerserie av nio siffror. Numret får du av Post & Telestyrelsen. I slutet av artikeln finns en länk. MMSI är ett identitetsnummer, kan jämföras med ett telefon- eller personnummer. Där framgår stationens egna identitetsnummer och vem som är ägare till VHF-stationen, det vill säga, ditt namn och adress med mera. Adressuppgifter har till exempel Sweden Rescue tillgång till.

Det ovan nämnda ska gälla alla fabrikat och funktionen är reglerad i radioreglementet.


Om din VHF inte har ett inprogrammerat MMSI-nummer kommer den i de flesta fall att ta emot nödmeddelanden från andra. Här kan det dock skilja sig åt mellan olika fabrikat.


Bakgrund

Runt år 2000 började VHF-stationer säljas med nödknappen Distress Alert. Funktionen med nödknappen, som är en del av DSC, ingår i GMDSS, Global Maritime Satellite and Safety System. Det är ett kommunikationssystem för att hjälpa fartyg i nöd och fungerar även för fritidsbåtar som har till exempel en VHF med DSC.


Gammalt VHF-certifikat
Den som har ett gammalt ”VHF-certifikat”, radiotelefonicertifikat ”D”, får inte använda en modern VHF med DSC-funktioner. Det är bara att sätta sig på skolbänken och läsa in och avlägga nytt prov. Idag heter det inte ”VHF-certifikat”, det heter SRC, Short Range Certificate.


Alla som skriver ”VHF-prov” idag får ett SRC och således inte ett VHF-certifikat.


Länk till Post & Telestyrelsen för ansökan om tillstånd för VHF, MMSI-nummer med mera. *Klicka vidare*

 

Länk till distanskurs i VHF för det nya certifikatet SRC *Klicka vidare*

Läs gärna andra artiklar om VHF i kategorin AIS och VHF i vänstra spalten.

Förklaringar:
  

  • DSC, Digital Selective Call. En funktion i moderna VHF-stationer.

  • GMDSS, Global Maritime Satellite and Safety System. Internationellt system för sjöräddning via kommunikation.

  • MMSI, Maritime Mobile Service Identity. Ett niosiffrigt identitetsnummer, jämför med telefonnummer eller personnummer.

  • VHF-station. Fast installerad “VHF-radio” på 25 watt eller handhållen på 5 watt.

 *Kvitterat nödmeddelande: En sjöräddningsstation, till exempel Sjöräddningsstationen Sweden Rescue, JRCC i Göteborg, är de som vanligtvis kvitterar ett nödmeddelande från ett fartyg. Kvitteringen betyder ungefär: "Vi vet att du är i nöd och vi tar på oss ansvaret att försöka rädda dig."

Kommentera gärna artikeln. Ange för- och efternamn samt bostadsort.


Kommentera Tipsa en vn Skriv ut