VHF/SRC mars 2023
Inte bara nöd med DSC

VHF-radions DSC-funktioner är till nytta båtkompisar emellan


Bengt Utterström 2019-04-25

Under locket sitter nödknappen Distress (May day). För att den automatiska nödfunktionen ska fungera måste ett MMSI-nummer vara inprogrammerat och VHF stationen måste få position från satelliter.
Under locket sitter nödknappen Distress (May day). För att den automatiska nödfunktionen ska fungera måste ett MMSI-nummer vara inprogrammerat och VHF stationen måste få position från satelliter.

VHF-radion är utrustad med en DSC-funktion. Det gäller alla apparater som är tillverkade från cirka år 2000. DSC-funktionen förknippas allt som oftast med den röda knappen under locket och nöd. Men så behöver det inte vara, säger Stig Eriksson, radioamatör och expert på VHF. ”Med DSC-funktionen kan man göra direktanrop till enskilda fartyg och gruppanrop i en eskader”, säger Stig Eriksson.

DSC står för Digital Selective Call och är en funktion i VHF-radion. Egentligen heter det VHF-station, men radio eller ”VHF-apparat” används i dagligt tal.


Vi förknippar mest DSC med den röda nödknappen ”Distress Alert” som är ett digitalt May day. Stig Eriksson förklarar att funktionen DSC kan så mycket mera: ”Ett exempel är att vi kan programmera in andra båtars MMSI-nummer i VHF-stationens ”telefonbok”. Där kan vi lagra båtnamn och MMSI-nummer.

Ett MMSI nummer fås från Post & Telestyrelsen, PTS, och består av nio siffror. Svenska fartyg börjar på 265 eller 266. Det är ett så kallat MID-nummer = landsnummer. Sedan följer sex unika siffror som är att jämföra med ditt personnummer eller telefonnummer. Bakom siffrorna finns bland annat dina adressuppgifter, båtnamn och VHF-radions anropssignal.


Men först av allt måste vi se till att vår egen VHF-station har MMSI-numret inprogrammerat. Om inte så fungerar inte DSC-funktion i VHF-radion. Vidare måste VHF-radion få satellitinformation så att den vet positionen. Viktigt med andra ord, programmera in ditt MMSI-nummer och anslut VHF-stationen till satellitantenn via till exempel nätverket NMEA. Annars fungerar varken nödknappen eller de andra DSC-funktionerna.

Direktanrop till båtkompisar
Om vi skriver in båtkompisens MMSI-nummer och båtnamn i VHF-radions adresslista kan vi göra ett direktanrop till kompisen. Du går in i adresslistan och markerar båtnamnet, väljer kanal (tex 77) och trycker på ”call”. Då tjuter det i båtkompisens VHF-radio. Samtalet kan då börja direkt. Vi behöver med andra ord inte göra ett anrop via kanal 16 för att sedan byta till någon samtalskanal. Dessutom ser du på displayen vem som anropar dig.


Gruppanrop vid eskadersegling
Om vi är ett gäng kompisar som ska segla tillsammans, då kan man göra ett gruppanrop, men hur gör man det, frågar jag Stig. Det framgår varken i läroböcker eller i instruktionsböcker.

Stig Eriksson förklarar: ”Ni bildar en grupp som ni ger ett namn, tex ”Skagenseglarna”. Alla i gruppen programmerar in ett och samma MMSI-nummer och gruppens namn i sina VHF-stationer. Det sker i ”Group Directory”. Ett MMSI-nummer i en grupp börjar alltid med en förprogrammerad nolla. De följande åtta siffrorna är förslagsvis eskaderledarens MMSI-nummer. Om jag är eskaderledaren och mitt MMSI-nummer är 265 78 79 80 så blir MMSI-numret för gruppen: 0265 78 79 8.

Det går att välja ett valfritt nummer, men rekommendationen är att börja med MID-numret 265 eller 266. Då vet vi och andra att det är en svensk båt.


När sedan någon i eskadergruppen ”Skagenseglarna” vill säga något till gruppen väljer han gruppens namn och gör anrop via knapptryckning. Välj först en arbetskanal, tex 77. Nu tjuter det i alla VHF-stationer som är anslutna till gruppen. Den som ringde pratar sedan till alla i gruppen. Det här samtalet hörs av alla som lyssnar på kanal 77, alltså även utanför gruppen. Fördelen är dock att du slipper göra enskilda anrop till varje båt via kanal 16. Innan du svarar, lyssna gärna först om någon annan börjat tala. Annars finns risk att alla pratar i mun på varandra”, avslutar Stig Eriksson.


Kommentera gärna artikeln. Ange för- och efternamn samt bostadsort.

 


Kommentera Tipsa en vn Skriv ut