VHF/SRC mars 2023
Skillnad på magnetron- och solid state radar

Garmins GMR Fantom-radar, snarlik bredbandsradarn, men ser längre


Bengt Utterström 2017-04-04

GMR Fantom radar. Kan skilja på båtar som är en kollisionsrisk och de som inte är det.
GMR Fantom radar. Kan skilja på båtar som är en kollisionsrisk och de som inte är det.

Garmins nya GMR Fantom radar med solid state och motion scope är ett tredje spår i utvecklingen av radar jämfört med magnetron- och bredbandsradar. Fördelarna tycks vara uppenbara. GMR Fantom radar startar direkt, färgar rörliga objekt som är på väg mot dig i rött och grönt om de åker från dig. GMR Fantom ser på nära håll och längre avstånd än vad bredbandsradarn gör, enligt Garmin. Fantom finns i två storlekar för radom och uppges kunna se ekon upp emot 48 sjömil.

Historiskt har alla radar en magnetron som sänder pulsvågor och fångar upp ekon. Magnetronen har vissa begränsningar. Den drar mycket energi, den måste värmas upp och blindområdet är inte sällan 25 till 40 meter runt en fritidsbåt. Radar med solid state teknik, som nu både Garmin och Raymarines radar Quantum har och Simrad/Lowrance bredbandsradar ser redan från några få meter från båten.


Bredbandsradarn som lanserades kommersiellt för cirka tio år sedan blev något av en revolution för fritidsbåtsfolket. Den så kallade FMCW-tekniken (Frequency Modulated Continuous Wave)
gör det möjligt för en radar att se på mycket nära håll och den är strömsnål. Jag skrev i ett test 2008 att ”jag kan nästan räkna fendrarna på min båt” vilket var lite överdrivet, men att se förtöjningsbommar och bojar på närmare än tio meters håll är fullt möjligt. Svagheten med bredbandsradarns FMCW-teknik är att när avståndet ökar över cirka 6 sjömil blir det grusigare strandlinjer på skärmen ju längre bort de är och mindre ekon faller bort.


En fritidsbåtsägare behöver sällan se särskilt långt med radar vid navigering. Antennens låga placering och jordens krökning gör att många objekt hamnar under horisonten redan vid 6 till 8 sjömils avstånd. Radar med magnetron ser generellt på längre håll än vad bredbands- och solid state radar gör. För fritidsbåtsägaren är det viktigast att radarn ser bra upp till 10 till 12 sjömil vid navigering. Den som gillar att fiska vill säkert kunna se fåglar på längre håll och den som letar regnväder och dess rörelseriktning är också beroende att kunna se betydligt längre vilket är möjligt eftersom fåglar flyger högt och regnområden ligger högt över horisonten. Där torde solid state tekniken ha en fördel jämfört med bredbandsradarn. Hur det verkligen förhåller sig vet jag först efter att ha testat Fantom.


Vidare ser en bredbandsradar inte Racon (identifiering med morsebokstav på radarskärmen) från fyrar eller SART-nödsignaler. Det beror på att bredbandsradarn sänder på en lägre frekvens och då aktiveras inte Racon på fyrar. Det gäller även solid state tekniken. Enligt uppgift ska dock Racon kunna ses på avstånd under cirka en sjömil, men det är knappast något som har något större värde när det gäller navigering.


Bredbandsradarn innehåller två antenner. Det är därför som bredbandsradars radomburk är högre än vad en radomburk är för en magnetronradar. Den ena antennen sänder pulser hela tiden, den andra tar emot ekosignaler. En magnetronradar sänder pulser och slår om till mottagning växelvis.


Garmin har utvecklat en marin radar från flyget

Dual range betyder att två olika skalor kan användas på samma bildskärm. Den ena för ett inzoomat område, den andra för en större överblick.
Dual range betyder att två olika skalor kan användas på samma bildskärm. Den ena för ett inzoomat område, den andra för en större överblick.

Garmins nya GMR Fantom har sitt ursprung i flyget. I solid state tekniken har man lyckats kombinera bredbandsradarns förmåga att se på nära håll och att vara strömsnål samtidigt som den ser ekon från 6 meter och upp emot 48 sjömil enligt produktbladet.Enligt uppgift ska GMR Fantom även kunna skilja på rörliga ekon från andra båtar. Tekniken kallas för Motion Scope. Båtar som är på väg mot dig, och således en kollisionsrisk, färgas röda. Andra båtar som med nuvarande kurser inte utgör någon fara för kollision färgas gröna. Det är möjligt tack vare att Motion scope använder dopplereffekten. Dopplereffekten är frekvensförändringen i radarekot på grund av målets relativa rörelse. Den gör att mål som rör sig mot eller från radarn direkt kan upptäckas.

GMR Fantom sänder på endast 40 Watt jämfört med en magnetronradar som sänder på 4 kW (4000 Watt). Tekniken kallas för Solid state pulskompression. Solid state kräver ingen uppvärmning utan startar att sända direkt.


Några fakta:

Finns i två storlekar för radom, 18 och 24 tum.
Automatisk gain och sjöklutter.
Rotationshastighet 24 och 48 varv med autofunktion.
Tidsinställt sändningsläge.
Ekospår.
Radaröverlägg.
Marpa målsökning (elektronisk kompass krävs).
Vaktzonsläge.
Två avstånd (på delad skärm).
Strålbredd (lobvinkel) 5,2 grader för 18” och 3,7 grader för 24”.


Test i sommar

Sommarens seglats är planerad till Shetland, runt Skottland och åter. Under denna rundtur är det meningen att Garmins nya GMR Fantomradar testas ombord.

 

Wikipedia om dopplereffekt *Klicka vidare* 


Motion scope: Markerar rörliga mål i olika färger.


Kommentera Tipsa en vn Skriv ut
Kommentarer
1. Spännande... Johan Hambraeus, Vallentuna 2017-04-29