VHF/SRC mars 2023

Sök stipendium i Mange Olssons Minnesfond


Pressinformation 2015-03-23

Mange Olsson
Mange Olsson

Mange Olssons Minnesfond delar ut ett eller flera stipendier till unga seglare och eller  organisationer som stöder segling i Sverige. Nedan följer information om hur man söker, vilka belopp som delas ut med mera. DagensBåtliv.se uppmuntrar unga seglare att söka stipendium och vi bidrar gärna till att sprida information om Minnesfonden.

Bakgrund

Magnus ”Mange” Olsson - en av världens mest kände, meriterade och beundrade havskappseglare - dog i april 2013, när han var verksam som coach och mentor for den kvinnliga besättningen i Team SCA som förberedde sig för Volvo Ocean Race 2014-2015.

 

Mange älskade havskappsegling och efter hans bortgång bildades Mange Olssons Minnesfond med syfte att uppmuntra och stödja personer och organisationer som likt Mange Olsson, optimistiskt arbetar för att uppnå eller främja framgångar på högsta nivå inom seglingssporten. Gärna i Manges anda, dvs. med glädje och entusiasm. Fonden stöds av flera av Manges vänner och av företag som han jobbade med eller kom i kontakt med under sin seglingskarriär

 

Mange Olsson Stipendier

Minnesfonden delar ut ett eller flera stipendier till unga seglare i Sverige. Stipendiet syftar till att uppmuntra pågående eller kommande aktiviteter. De första stipendierna delades ut torsdagen 26 juni 2014 i Stockholm. De historiska pristagarna blev Albin Johnsson från Hjulviks BK och Simon Lundmark från Borstahusens SS. Samtidigt fick Torben Grael motta det nyinstiftade Mange Olsson Priset.

 

Stipendiesumma

Varje stipendium består av ett diplom samt ett eller flera stipendier om minst 10 000 sek per stipendium. Stipendiaten kommer även under ett års tid få möjlighet till mentorsstöd från mottagaren av Mange Olsson Priset (mer information om priset längst ner).

 

Nominering

Alla är välkomna att nominera kandidater till stipendierna. Du kan även nominera dig själv. Nominerar gör du via hemsidan www.mangeolssonsminnesfond.se. Där finns all information du behöver

 

Nominera en kandidat

Du som nominerar bör känna till den föreslagna personen, projektet eller organisationen väl. Du väljer själv om du vill berätta för den du föreslår som kandidat eller om du vill hålla din nominering hemlig.

 

Så här gör du för att skicka in din nominering:

1. Uppge namn, adress, e-post och telefonnummer. Både till den som nominerar och den nominerade.

2. Beskriv gärna kort om hur du känner till den nominerade. Om ni har några samarbeten.

3. Presentera kort den nominerade. Det här är den information vår styrelse först kommer att läsa om den nominerade.

4. Beskriv kortfattat skälen till nomineringen och en motivering till varför Minnesfonden bör uppmärksamma personen, projektet eller organisationen.

 

Om du nominerar dig själv

1. Uppge ditt namn, namn på eventuell organisation eller projekt samt kontaktuppgifter.

2. Berätta kortfattat om dig själv och dina aktiviteter, såsom främsta seglingsmeriter, pågående och framtida satsningar.

3. Skriv en kort biografi om dig själv

4. Beskriv kortfattat hur ett stipendium skulle kunna göra skillnad för ert arbete.

 

Stipendieansökan ska skickas till: info@mangeolssonsminnesfond.se


Tidplan för nomineringar och utdelning av stipendier:
            

  • Nomineringstiden löper fram till den 30 april 2015.

  • Styrelsen beslutar om utdelning av stipendier senast vid styrelsemöte i juni 2015

  • Besked om tilldelat stipendium och utdelning sker under juni.

  • Utdelning av stipendiet kommer ske i Göteborg i slutet av juni i samband med Volvo Ocean Race stoppet. För att få stipendiet behöver mottagaren själv vara närvarande vid utdelningen.

 

Mange Olsson Priset

Mange Olssons Minnesfond delar även årligen ut Mange Olsson-priset till en internationellt väletablerad person, organisation eller projekt som optimistiskt verkar internationellt för att uppnå eller främja framgångar på högsta nivå inom seglingssporten. Årets mottagare av Mange Olsson priset utses genom en separat process.

 

Lycka till och tack för ert samarbete!

 

För mer information, besök www.mangeolssonsminnesfond.se


Tipsa en vn Skriv ut