VHF SRC-bok

På gång:
Många är vi som undrar vad Sjöfartsverket håller på med när det gäller sjökorten och i mörkblå farvatten.
Pressinfo från Saltsjön - Mälarens BF

Stockholms stad vill lägga ny skatt på allmännyttiga ideella båtklubbar


Saltsjön - Mälarens Båtförbund 2015-10-20

Stockholms stad vill lägga moms på mark- och brygghyror för båtklubbarna.
Stockholms stad vill lägga moms på mark- och brygghyror för båtklubbarna.

En helt ny form av skatt på allmännyttiga ideella båtklubbar. Det vill Stockholms stad införa. Om planerna lyckas kan landets alla båtklubbar som hyr mark eller bryggor av kommunen drabbas av den nya skatten.


- Det handlar om miljontals kronor som de allmännyttiga ideella föreningarna kan få betala i moms. Det är Stockholms Stad som vill införa den nya skatten, men pengarna går till staten, säger Sören Löfgren, t.f. vice ordförande i Saltsjön Mälarens Båtförbund (SMBF), som företräder 260 båtklubbar i huvudstadsregionen.


Nu vänder sig SMBF till finansminister Magdalena Andersson och till Skatterättsnämnden för att försöka avstyra den nya momsen på ideella båtklubbar.


Stockholms stad gick tidigare i år ut och meddelade att de i efterhand kan komma att kräva kommunens allmännyttiga ideella båtklubbar på moms på den avgift kommunen tagit ut för bryggor och uppställningsplatser. Sedan länge gäller att kommunen äger mark och bryggor, och den hyrs av klubbarna till självkostnadspris. Stockholms stad hänvisar nu till en EU-dom där verksamheten vid en kommersiell marina i Danmark har ansetts utgöra uthyrning av parkeringsplats (båtplats) och att marinan därmed ska betala moms.


– Men de ideella allmännyttiga båtklubbarnas hyra kan inte liknas vid att hyra båtplatser hos en kommersiell marina. De bryggor vi hyr av kommunerna är inga färdiga båtparkeringsplatser. Vi får själva komplettera bryggor med till exempel bommar och bojar som är nödvändigt för att båtägare ska kunna förtöja sina båtar. Hela idén med ideella båtklubbar är att medlemmarna hjälps åt och stöttar varandra med arbetet i klubbarna.


– Varför Stockholm stad, kräver klubbarna på moms är obegripligt. Kommunen vinner inget på detta. De som drabbas är de ideellt arbetande båtklubbarna, säger Sören Löfgren.


Stockholms Stad har nu vänt sig till Skatterättsnämnden för att få ett förhandsbesked som kan ge dem rätt att kräva klubbarna på moms. Om kommunen får rätt att kräva moms så innebär det att alla kommuner i landet kan tvingas lägga moms på båtklubbarnas hyra av mark och bryggor. Stockholms stad höjde tidigare i år arrendeavgifterna med cirka 30 procent för vissa av båtklubbarna. Om de i efterhand också krävs på 25 procent i moms innebär det avgiftshöjningar på drygt 50 procent.


– Jag är rädd för att många ägare av mindre fritidsbåtar, som är de allra vanligaste i våra klubbar, känner att de inte kan ha båten kvar om detta genomförs. Det vore tråkigt om
kommunen bidrar till att en mer än 100-årig tradition går i graven och gör att färre kan njuta av vår vackra natur i Mälaren och Saltsjön, säger Sören Löfgren. Stockholms beslut om införande av moms synes också gå stick i stäv med inriktningen i Stadens policy för Stockholms fritidsbåtsliv.


För mer information, ring Sören Löfgren, t.f. vice ordförande, SMBF 070-537 66 66 eller Thore Hansson, ordförande, SMBF på nr 070-654 74 74


Läs brevet till finansministern här: www.smbf.org


Läs skrivelsen till Skatterättsnämnden här: www.smbf.org


Kommentera     Tipsa en vän     Skriv utJabsko jan 2022 Comstedt

Ultra marin ankare feb 2020


Radarboken

SSRS hälp oss hjälpa dig

Bok Bortom horisonten