VHF/SRC distanskurs

På gång:
Det skrivs fortfarande bra böcker om seglatser och sjöliv. Några av de senaste finns i kategorin "Nautiska böcker" i vänstra menyraden. Fyll på skeppsbiblioteket till sommaren.
Rapport från Transportstyrelsen och Svenska Livräddningssällskapet

Flytväst räddar liv. Hälften av de drunknade hade överlevt


Bengt Utterström 2014-07-24

Hälften av de som drunknade 2013, och som inte bar flytväst, hade med all sannolikhet överlevt om de haft flytväst, skriver Transportstyrelsen och Svenska Livräddningssällskapet i en dagsfärsk rapport.
Hälften av de som drunknade 2013, och som inte bar flytväst, hade med all sannolikhet överlevt om de haft flytväst, skriver Transportstyrelsen och Svenska Livräddningssällskapet i en dagsfärsk rapport.

Flytväst räddar liv. Nästan hälften av de som omkom genom drunkning i båtolyckor 2013 och inte hade flytväst skulle ha kunnat överleva om de burit flytväst. Det är slutsatsen av en analys som gjorts av Transportstyrelsen och Svenska Livräddningssällskapet.

Det finns olika uppfattningar om hur många liv som skulle kunna räddas om alla som är ute med båt använde flytväst. För att bilda sig en egen uppfattning i frågan bildade Transportstyrelsen i samarbete med Svenska Livräddningssällskapet, som båda också ingår Sjösäkerhetsrådet, en analysgrupp. Gruppen fick till uppgift att gå igenom 2013 års samtliga fritidsbåtsolyckor med dödlig utgång.


Under 2013 omkom 36 personer i fritidbåtsolyckor. Sju av dem bar flytväst men omkom trots det. En av dem omkom av kroppskador vid kollision med en ö, en föll från fördäck och fick dödliga skador av båtens propeller och slutligen var det fem som låg så länge i kallt vatten att de inte överlevde.


Fyra personer bar inte flytväst men omkom inte av drunkning. Tre av dem omkom i en högfartskollision med en lysboj och därefter med land. Ytterligare en omkom av kolmonoxidförgiftning när båtens värmare läckte in avgaser där han låg och sov.


Därmed återstår 25 personer som alla drunknat och som analysgruppen har tittat närmare på. Uppgiften har varit att bedöma överlevnadschanserna.
Gruppen har tagit hänsyn till, framför allt, följande faktorer:

  • Vattentemperatur

  • Närhet till räddning

  • Fysisk kondition

  • Alkohol- och medicinpåverkan

  • Klädsel

  • Väder och sjögång

  • Avstånd till land


Några av de 25 bedömdes inte haft någon chans att klara sig även om de haft flytväst. Exempel: En äldre person som föll i iskallt vatten i en hamn där han var ensam och dessutom drabbades av hjärtinfarkt. Några andra har bedömts ha mycket goda chanser att klara sig. Exempel: En, icke simkunnig, person som stod på fördäck och föll i sjön på väg in mot en brygga. Det hela uppmärksammas omedelbart av övriga besättningen och av andra personer i hamnen. Det var mitt i sommaren och badbar temperatur i vattnet.


– Slutsatsen av analysen blev att, i storleksordningen, 11 personer (44%) av de 25 granskade dödsfallen hade överlevt om de burit flytväst, säger Lars-Göran Nyström, sjösäkerhetssamordnare och en av de som deltagit i analysen.


– Om de både burit flytväst och haft en möjlighet att larma hade ytterligare tre personer klarat sig – till exempel genom att ha en vattenskyddad mobiltelefon eller en nödsändare.


Av de fem personer som omkom trots att de bar flytväst men inte klarade sig på grund av nedkylning hade fyra av dem fått en klart ökad överlevnadschans om de kunnat larma. Observera att analysen omfattar ett litet material (uppgifter från 2013). Avsikten är att fortsätta arbetet och granska fler båtolyckor på motsvarande sätt.


Analysgruppen har bestått av:
Lars-Göran Nyström, sjösäkerhetssamordnare på Transportstyrelsen och sekreterare i Sjösäkerhetsrådet
Jonas Ekblad, analytiker Transportstyrelsen
Richard Söderberg, flygöverläkare på Transportstyrelsen, specialist i klinisk fysiologi, dykarläkare, PADI Divemaster m.m.
Anders Wernesten, sakkunnig från Svenska Livräddningssällskapet.


Kommentera gärna artikeln. Ange för- och efternamn samt bostadsort.


Kommentera     Tipsa en vän     Skriv utComstedt mjukstängande lock

Dieselpower feb 2019

Ultra marin ankare feb 2020


Radarboken

SSRS hälp oss hjälpa dig

Bok Bortom horisonten