VHF/SRC mars 2023
Nya tjänster på gång

Sjöassistans, ett fristående bolag utan ägarkoppling till Stockholmradio


Text & bild: Bengt Utterström 2020-09-01

Ibland behöver vi hjälp utan att det är nöd. Utöver andra båtar i närheten finns möjlighet att få hjälp från bland annat Sjöassistans.
Ibland behöver vi hjälp utan att det är nöd. Utöver andra båtar i närheten finns möjlighet att få hjälp från bland annat Sjöassistans.

Sjöassistans är idag ett fristående assistansbolag utan ägarkoppling till Kustradiostationen Stockholmradio. Tidigare ägaren, NMSS/Viamare, sålde Sjöassistans 1 juli i år. Sjöassistans ägare, Linked Islands AB, har sin bakgrund i ett it-bolag och ser många nya affärsmöjligheter för att förbättra säkerheten för oss fritidsbåtsägare och skärgårdsbor.


 I slutet av 90-talet utvecklade och lanserade Kustradiostationen Stockholmradio Sjöassistans. Stockholmradio var då ägt av Telia. Sedan tidigare hade Sjöräddningssällskapet en medlemsservice som hette Trossen. Idén är att fritidsbåtar som behöver hjälp till sjöss, utan att vara i en nödsituation, ska kunna få hjälp. Sjöräddning blir det när det är fara för liv, men många situationer kan sätta en båtägare i en besvärlig knipa utan att det är fara för liv. Kanske startar inte motorn på grund av att batteriet är urladdat eller att bränslet tog slut mitt ute på en fjärd. Sådana situationer klassas normalt sett inte som en nödsituation, men hjälp behövs. Både Sjöräddningssällskapets medlemsservice och Sjöassistans är till för att täcka upp den typen av situationer.

 

Sjöassistans var tidigare Stockholmradios hjälpverksamhet och ingick till en början i abonnemanget. Kritiken var massiv mot att man var tvungen att betala för både abonnemangstjänster och Sjöassistans. Många båtägare ville ha Stockholmradios abonnemang, men inte betala för assistansdelen eftersom de var medlemmar i Sjöräddningssällskapet. Så småningom delades abonnemanget och Sjöassistansdelen åt.

 

Fem försäkringsbolag har idag med Sjöassistans i sin båtförsäkring. Sjöassistans är således en egen självständig verksamhet som båtägare kan ansluta sig till frivilligt eller genom sin båtförsäkring.

 

De båtar som rycker ut och hjälper till är alltid skeppare med minst med fartygsbefäl klass VIII som till vardags kör taxibåtar eller andra yrkesbåtar, ibland privatägda båtar, som är anslutna till Sjöassistans. Totalt rör det sig om ungefär 550 assisterande båtar. Sjöassistans finns, liksom Sjöräddningssällskapets medlemsservice, utmed hela svenska kusten och de större insjöarna.

 

Viamares ägare hade stora visioner om hur svenskt båtliv skulle förbättras. Många bolag köptes upp. Det var båttillverkning, gästhamnar, utbildningsbolag, hotell och Stockholmradio med flera. Idag finns inte mycket kvar av den verksamheten i Viamare.

 

Nya ägare till Sjöassistans är Fredrik Åkerström, Rikard Ranängen och Jan Josefsson. De hade ett it-bolag som såldes för ett par år sedan. Ingen av dem ville sluta arbeta och sjölivet har alltid legat dem varmt om hjärtat. De bildade bolaget Linked Islands AB och skapade Trygga Kusten. Affärsidén är att stöttning ska kunna ske till företagare i skärgården i form av service och trygghet. Fredrik Åkerström menar att om man använder företag i skärgården gynnar det alla. Både den som söker hjälp och den som kan hjälpa till och kopplingen till Sjöassistans kändes naturlig.

 

Nytt system med smart övervakning

I oktober månad kommer ett nytt larmsystem att lanseras. Det bygger på mobil och  LoRa-tekniken och således blir det förhållandevis billigt eftersom komponenterna redan finns.

 

Eftersom många stölder sker på natten och få läser sitt SMS då kommer det att gå ett SMS till Sjöassistans larmcentral. Sjöassistans kommer att ringa kunden och berätta vad som hänt. På det sättet hoppas man kunna göra ett snabbare ingripande vid tillexempel en motorstöld. Sjöassistans är bemannat dygnet runt i veckans alla dagar året runt.

 

Enheten har ett inbyggt simkort som varar i flera år. Kunden slipper problemet med byten av kontantkort. Egna och andras master kommer att användas för största möjliga täckning. Till exempel kan LoRa master monteras vid en större marina.

 

Snabbare ingripande med ny positionering

En annan ny tjänst är om någon båtägare behöver assistans vid ett motorstopp och inte vet var de är kan Sjöassistans via ett SMS till mobiltelefonen få fram koordinaterna via telefonens platstjänst. ”Vi är bärgningsbilen på sjön”, avslutar Fredrik Åkerström

 

Läs mer om Sjöassistans och deras tjänsteutbud här:

www.sjoassistans.se

 


Kommentera Tipsa en vn Skriv ut