VHF/SRC mars 2023
Gillas inte av Båtorganisationerna

Transportstyrelsen förslag på förarbevis för vattenskoter


Bengt Utterström 2020-10-07

Bild:Svenska Kryssarklubben.

Transportstyrelsen föreslår krav på förarbevis för att få köra vattenskoter. Myndigheten föreslår dessutom effektiva påföljder för dem som inte följer kraven. Svenska Båtunionen, Svenska Kryssarklubben och Svenska Seglarförbundet är emot ett förslag enbart för vattenskoter och menar att ett förarbevis på farter över 35 knop införs för alla farkoster i stället.

I slutet av artikeln finns en länk till hela Transportstyrelsens förslag.


Transportstyrelsen:

Kravet på utbildning av vattenskoterförare kan öka kunskapen bland vattenskoterförare och deras påverkan på sin omgivning. Vår förhoppning är att det leder det till ett ökat hänsynstagande och minskar risken för olyckor, säger Gunnar Ljungberg, avdelningsdirektör på Transportstyrelsen.

Användningen av vattenskotrar har ökat de senaste åren och framför allt nöjeskörningen. Det har lett till en ökning av antalet vattenskoterrelaterade olyckor.


Nöjeskörning sker dessutom nära land, hamnar och badplatser, vilket förutom risk för olyckor också ger upphov till störningar för både människor och miljö.


I juli i år fick Transportstyrelsen regeringens uppdrag att lämna förslag till utbildning och obligatoriskt förarbevis för att köra vattenskoter. I den slutrapport som nu överlämnats lämnar myndigheten förslag på hur utbildning och förarbevis ska utformas.


Utbildningen ska bestå av både teoretiska och praktiska moment. Utbildningstiden beräknas till 1-2 dagar.


Efter avlutad och godkänd utbildning utfärdas ett förarbevis. Den som kör vattenskoter ska ha förarbeviset med sig tillsammans med giltig id-handling för att kunna visa upp vid en kontroll.


Transportstyrelsen föreslår att den som inte kan visa upp sitt förarbevis vid kontroll ska kunna få böter. Samma påföljd ska gälla även för den som lånar eller ut hyr sin vattenskoter till någon som inte har ett förarbevis.


Vid upprepade överträdelser av kraven ska ett förarbevis kunna återkallas.


Transportstyrelsen föreslår att myndigheten ska få rätt att godkänna och kontrollera utbildningsanordnare.

 

Båtorganisationerna Svenska Båtunionen, Svenska Kryssarklubben och Svenska Seglarförbundets kommentarer:

 

Transportstyrelsen misslyckas med att ta ett helhetsgrepp och att införa krav på förarbevis för alla snabbgående båtar, något som Transportstyrelsen själva föreslog i ett remissvar 2016.

 

Båtorganisationerna Svenska Båtunionen, Svenska Kryssarklubben och Svenska Seglarförbundet med tillsammans drygt 300 000 medlemmar, sköter sedan 1985 samtliga certifikat och behörigheter kopplat mot fritidsbåtar genom Nämnden för båtlivsutbildning (NFB). Genom att kräva förarbevis från NFB för samtliga båtar som kan gå snabbare än 35 knop, istället för ett helt nytt förarbevis endast för vattenskoter, kan utbildning och prov komma igång redan nu och gälla 2021. Med Transportstyrelsens förslag får vi vänta minst till sommaren 2022.

Transportstyrelsens förslag tar inte ett helhetsgrepp på buskörandet på sjön. I år har vattenskotrar uppmärksammats där en del körs vårdslöst, med fara för andras och egnas liv och hälsa.

 

Transportstyrelsens försök till definition av vattenskoter går lätt att runda och nästa år kanske det kommer andra farkoster, med stora motorer som väcker samma upprördhet på grund av buskörning på sjön. Då måste lagstiftarna göra om proceduren. Vårt förslag är enkelt, låt alla båtar och farkoster på sjön som kan köras över 35 knop omfattas av krav på förarbevis. 

 

Vi är beredda att även sköta utfärdande av förarbevis för vattenskoter och snabba fritidsbåtar. Vi båtorganisationer har i snart 40 år tagit ansvaret för samtliga certifikat och behörigheter kopplat mot fritidsbåtar. Detta gör vi tillsammans med Transportstyrelsen genom NFB. Den grundläggande nautiska behörigheten utgörs av förarintyg vilket över 500 000 svenskar idag innehar. Genom att delegera uppdraget till NFB och därmed använda befintligt behörighetssystem skulle regeringen kunna ha ett obligatoriskt förarbevis på plats till sommaren 2021, istället för 1 januari 2022. Det innebär att vi kommer få minst en sommar till med buskörningar och olyckor. Varför vänta så länge?

 

I ett upprop till regeringen har de tre stora båtorganisationerna under sommaren tillsammans sagt att man vill se ett helhetsgrepp av lagstiftarna. Det är våra drygt 300 000 medlemmar som vistas på sjön och som drabbas av buller, svall och olyckor som buskörningar med båtar och vattenskotrar orsakar.

 

2016 tillsatte regeringen en utredning om obligatoriskt förarbevis på vattenskoter (Dnr N2014/03447/MTR) som Transportstyrelsen ställt sig positiv till. Transportstyrelsen sade då i sitt remissvar att man är av uppfattningen att hela segmentet av snabbgående fritidsbåtar bör omfattas av allmänt förarbevis/båtkörkort.

 

//

 

Här finns hela förslaget för förarbevis från Transportstyrelsen *Klicka vidare*

 

Debatten lär fortsätta. Vad tycker du? Kommentera gärna. Ange för- och efternamn samt bostadsort.

 

 

 


Kommentera Tipsa en vn Skriv ut
Kommentarer
1. Vattenskoter, NFB har redan intygen. Andreas Tornesel 2020-12-13