VHF/SRC mars 2023
Tipsa en vän om denna artikel:
Till:
Från:
Jolleeländet...

Jolle undanstuvad, på släp, hängandes i dävert eller dingy rings?


Bengt Utterström 2016-03-21

Dingyrings, ett nytt sätt att förvara jollen på.
Bild:Från webbsida
Dingyrings, ett nytt sätt att förvara jollen på.

Dingyrings är ett sätt att förvara jollen på under gång. Ett intressant alternativ till dävertar. Dingyrings monteras på badbryggan i aktern. Dingyrings var en av Allt för sjöns nyheter. Båtsystems dävertar lyfter jollen förbi badbryggan genom en lika enkel som smart konstruktion eftersom dävertarmarnas infästning är ledade.


Jollen är och förblir ett ständigt problem under båtfärder utom de få tillfällen som den behövs. Då är den oumbärlig. Allt som finns för att förenkla hanteringen välkomnas. Endast tillräckligt stora båtar, som har ett garage i aktern, har den bästa lösningen.


Jollen är ett ständigt problem. Bogseras den får det inte blåsa för mycket eller gå för hög sjö. Då kan den välta. Seglare har vittnat om att deras jolle plötsligt börjat att rotera i vinden akter om båten en blåsig dag. Om det sker är det nästan omöjligt att bärga jollen. Återstår att kapa linan och säga adjö till sin jolle. Är jollen märkt har du en chans att få tillbaka den en dag.


Fästena för bogserlinan på gummijollar är det si och så med. Många har fått erfara att de går sönder.


Vid tilläggning eller när vi lämnar hamn gäller det att komma ihåg att korta linan så att den inte kommer under båten och fastnar i propellern. Även det har flera fått erfara. Är bogserlinan för kort kan jollen skava mot badbryggan.


På familjens gamla motorseglare, en Nicholson 38, hängde jollen i dävertar. Glasfiberjollen var tung att hissa. När det blåste och sjön kom akterifrån hände det att sjön tryckte mot jollen. När den hängde i dävertarna gällde det att komma ihåg att ta bort bottendyvikan så att regnvattnet rann ur.


En jolle som hänger i dävertar är nästan alltid i vägen om man ska fälla ett akterankare vid tilläggning. Vid avgång från en långsidesförtöjning mot en hög kajkant är det alltid ett riskmoment att jollen går in i kajen.


Många lite större motorbåtar kan förvara jollen på badbryggan. Fast även där är jollen i vägen vid tilläggningar. Vid bad är alla jollar i vägen om de hänger på dävert eller förvaras på en akterbrygga. Vad värre är att jollen många gånger hindrar badstegen. Följden är att badstegen inte går att fälla från vattnet. Det kan sluta illa för den som fallit i spat när det inte var planerat.


Om jollen släpas efter båten bidrar den till att försvåra hamnmanövern. Det finns också båtägare som slängt sitt ankare i jollen i stället för i vattnet vid tilläggning. Men det är ju ganska roligt för alla utom den som drabbas.


Jag brukar korta linan så mycket det går vid tilläggning om jollen bogseras efter båten. Jollens för hänger då på badbryggan. Då tycker jag den är minst i vägen och påverkar så lite som möjligt mina manövrar.


Helst föredrar jag jollen tömd på all luft och att den förvaras i ett stuvfack under gång. Lugnast är det så vid gång ute till havs. Det bidrar också till att jag drar mig för att använda jollen eftersom det är ganska jobbigt att plocka fram den och pumpa upp den.

Det är trevligt att ligga på svaj och då är jollen värd hur mycket som helst, till och med allt övrigt besvär. För att inte tala om hur roligt det är att göra en tur på grunda vatten runt några kobbar och skär i ytterskärgården.


Jag har haft jolle förvarad uppblåst på fördäck. Det känns tryggt om jag snabbt måste använda den, men fördäcket blir trångt. Det blir ett klivande när jollen ska passeras. Hoprullad och surrad på rufftaket är ett bra sätt om man gjort jobbet rätt. Det är inte roligt att till havs behöva göra om en dåligt gjord surrning.


Dingy rings

Dingyrings monteras på badbryggan. Jollen fälls sedan upp och står upprätt i ringarna.
Bild:från webbsida
Dingyrings monteras på badbryggan. Jollen fälls sedan upp och står upprätt i ringarna.

Att backa in jollen mot aktern och docka pontonernas ändar i två ringar är något nytt. Uppfinningen heter Dingyrings och är enkel till sin konstruktion. Två ringar monteras på badbryggan. Sedan dras jollen mot dig och den förvaras på högkant i aktern. Förefaller vara enkelt att få jollen på plats och enkelt att sjösätta den.


Motorn kan dock knappast hänga kvar även om reklamen säger annat. Bäst är att plocka bort den och förvara på annat ställe. Sikten akteröver torde också försämras på ett icke önskvärt sätt.


Hur det fungerar när det blåser har vi inga uppgifter om. Det gäller att jollen är surrad så att den inte hoppar ur ringarna. Något att tänka på för motorbåtsägare. Vindfånget blir stort och därmed ökar kraften på infästningar och badbryggan som bär hela tyngden. Säkert fungerar Dingyrings bra för segelbåtar i lugnare och skyddade farvatten. Ett par fördelar, utöver att själva hanteringen upp och ned är enkel, är att jollen inte fylls av regnvatten och man slipper borra hål i akterdäck för infästningar.


Dävertar

Med Båtsystems dävertar går det att dra jollen närmare akterspegeln tack vare de ledande fästena. När jollen sjösätts fälls den utanför badbryggan.
Bild:från webbsida
Med Båtsystems dävertar går det att dra jollen närmare akterspegeln tack vare de ledande fästena. När jollen sjösätts fälls den utanför badbryggan.

Båtsystem säljer dävertar i rostfritt stål. Infästningen i däck är ledad vilket för med sig att jollen kan lyftas förbi akterbryggan. Bra tänkt. När jollen sedan hissats upp kan man få den att falla in en bit över aktern. Det är bra, det blir mindre tyngd långt akterut och det är enklare att surra jollen om den har ett bra stöd mot däverten. Jollen kan inte hänga löst i däverten, den fungerar inte under gång. Den måste surras ordentligt.


Fördelen med dävert är, om jollens infästningar är tillräckligt starka och hisslinorna går i block, att motorn kan hänga kvar. Enkelt och smidigt löser man jolle med motor.


Det ska dock tilläggas att denna lösning bör man vara försiktig med blåsiga dagar vid havsseglingar. Då föredrar jag motorn i sitt fäste på akterpushpit och jollen undanstuvad. Men under lugnare förhållanden är det en bra lösning bara man kommer åt att fälla ankaret vid tilläggning.


Alltid kompromisser

Trots allt, en jolle skänker mycket glädje åt både yngre och äldre besättningsmedlemmar.
Bild:Bengt Utterström
Trots allt, en jolle skänker mycket glädje åt både yngre och äldre besättningsmedlemmar.

Hela båtlivet, val av båt och alla tillbehör, är ständiga kompromisser. Så även när det gäller jollar. Riktigt stora båtar har ett garage i aktern. Det torde vara ett smidigt sätt att lösa förvaringen av jollen. Men även där blir det kompromisser och försämrade utrymmen för annat.


Till sist, förvissa dig om att badstegen fungerar från vattnet vilken lösning du än väljer för förvaring av jollen.

 

www.dingyrings.se  Här finns även en film som visar hur Dingyrings fungerar.

www.batsystem.se

 

Kommentera gärna artikeln. Ange för- och efternamn samt bostadsort.


Kommentera Tipsa en vn Skriv ut