VHF/SRC mars 2023
Tipsa en vän om denna artikel:
Till:
Från:
Störst nytta för den som fiskar?

Framåtseende ekolod, en förskönad trygghet?


Text & bild Patrick Lindahl 2018-11-13


//Artikeln är uppdaterad efter kontakt med Garmin. Svårtolkad inställning låg bakom tidigare felaktig uppgift om hur långt föröver ett framåtseende ekolod kan se.//

Framåtseende ekolod har utvecklats och blivit bättre. På navigatorns bildskärm kan vi se hur det grundar upp framför båten. Frågan är dock, är de framåtseende ekoloden tillräckligt bra och när har vi mest nytta av ett sådant? I somras testade jag Garmins framåtseende ekolod PS51. Artikeln beskriver också övergripande hur givaren monteras i båtens skrov.

Ekolod är vi vana vid att de är riktade ner i vattnet för att visa djupet under båten och ge en bild av vad som döljer sig där. Side-scan visar vad som finns på vardera sidan av båten. Båda dessa tekniker ger bara en bild av hur det är mer eller mindre rakt ner och en historik bild av hur det varit. Det är ju till föga tröst när man redan har gått på grund!  Då vore det bättre med ett “förutseende” ekolod.


Framåtseende ekolod har det funnits försök att lansera tidigare, men resultatet har tydligen inte imponerat då dessa produkter försvunnit fram marknaden ganska snabbt.
Företag Navico, som bland annat säljer B&G, har en ekolodsgivare sedan några år de kallar ForwardScan och som är riktad framåt. För två år sedan presenterade Garmin sin version av den, PS51. Sistnämnda har jag provat under den gångna sommaren.Givaren, till höger, sänder en signal framåt. Givaren monteras med fördel i fören och under vattenlinjen. Signalen studsar mot ett föremål och tas emot av ett antal mottagare som då kan bestämma vinkel och avstånd. Med hjälp av trigonometri räknas en bild fram som visar djupet framför båten presenterat i två dimensioner, 2D. Givaren sticker ut ca 10 cm från båtskrovet.


Givaren ska ha egen strömförsörjning (+12V) till den processor som sitter i samt en anslutning till en navigator via Garmin Marine Network, vilket är en Ethernetkabel med Garmins egna protokoll.


Installationen innebär att man borrar ett 53 mm hål i båten och plastar fast en genomföring. Väl där är det bara att stoppa i givaren. Om man inte sätter den mitt i båten, utan lite vid sidan om, medföljer ett plastblock (Fairing Block) som man kan såga i den vinkeln som botten har. Genomföringen ska vara vertikal. Har man en stål- eller aluminiumbåt finns isolerande gummi med i förpackningen.

 Det är en fördel om givaren monteras på en plats där man kommer åt den inifrån så man kan ta in den för rengöring eller vid längre stillaliggande. När givaren är urplockad sätter man en blindplugg i hålet. Genomföringen måste sitta vertikalt i sida. I längsled finns en inställning man kan skruva på, men jag kom aldrig underfund om hur den fungerade. Manualen sa ingenting om det.

Då en båtbotten sällan är helt platt fick jag i mitt fall plasta upp en klack på insidan och sedan fräsa ur på utsidan så jag fick en horisontella ytor in- och utvändigt. Kablar dras och separat strömbrytare monteras på lämplig plats. Naturligtvis kan en strömbrytare användas för flera enheter. Jag har en extra strömbrytare framme vid givaren som jag slår ifrån innan jag tar in den, så att jag inte oavsiktligt startar enheten när den inte är i vattnet. Det är inget som Garmin nämner något om, men det kan inte vara fel att ha denna extra brytare.


Väl installerad upptäcker navigatorn, i mitt fall en 7410sxv, att enheten finns och man kan börja göra inställningar. Medföljande manualer är inte direkt uttömmande, men man kan knappa sig fram och upptäcka lite av varje, vilket är ganska tidsödande. Garmins navigatorer är bra när de är i operativ drift men deras menysystem borde uppgraderas så att man hittar lättare. Andra tillverkare har lagt ut filmer på Youtube där de beskriver produkter och ger tips om hur man ställer in olika funktioner. Garmins filmer är väldigt vackra men totalt meningslösa reklamfilmer som inte ger någon som helst information om vad man kan få ut av produkten.


Jag har skapat några vyer för olika ändamål. Dessa är segling, fiske och tilläggning. En inseglingsfyr till Göteborg på 40 meters avstånd, står på 23 m djup och ger följande bild.Presentation kan göras av dels rådata som i bilden och dels som djupkurva.Överst på dessa bilder visar jag ekosignalen på överdelen och på underdelen sjökortet till vänster och konventionellt ekolod till höger.

 Bilden visar ett fiskstim på 8 - 20 meters djup, 10-15 m framför båten.
Efter passage av stimmet presenteras detta på det konventionella lodet och får följande utseende.Upptäcka grund

I reklamfilmerna visas en motorbåt som går in mot land och i vackra bilder kan vi  “se” hur grunt det är, åtminstone ges det ett sken av det. I bilderna ovan är max avstånd 50 meter inställt. Man kan justera detta efter egen önskan, men man ska också vara medveten om att avstånd mer än 8-10 gånger (*se komplettering i slutet av artikeln) djupet är osäkra. Då blir vinkeln från båten så liten mellan ekosignalen och vattenytan att det är stor risk för reflektioner och fladdrande ekon.


Går man in i en naturhamn och det är 5 meter djupt är den tillförlitliga räckvidden framåt ca 40 meter. Skärmen visar ekosignaler även längre fram, men det fladdrar en del om dessa. Ligger man två-tre båtlängder från en kobbe med ankarlinan ut i aktern, folk på fördäck, motorn fram och back och vind från sidan, har man inte så mycket tid över att analysera en fladdrande ekosignal på navigatorns skärm. Det betyder inte att jag inte haft nytta av lodet, men det tog ett tag innan jag lärde mig tolka bilderna.


Sammantaget har man kanske en del nytta av ett framåtseende ekolod om man fiskar och om man lär sig tolka ekona (och hinner med att titta) när man går in i naturhamnar. Vid navigation i trånga farvatten är den till hjälp med att bekräfta informationen man samtidigt har på sjökortet.


Avslutningsvis något om begreppen: I England/Amerika använder man begreppet Echo Sounder, Side Scan och Forward Scan. I Sverige används begreppet Ekolod och ett lod är per definition något som pekar rakt ner. Det blir därför lite ologiskt att tala om framåtseende ekolod men det har använts i brist på bättre svenska begrepp.


Kommentera gärna artikeln. Ange för- och efternamn samt bostadsort.


Komplettering 2019-01-15:

Bilden är från Garmin. Under testet kunde motsvarande bild inte fås fram. Anledningen anges till felaktig inställning av ekolodsfunktion. Nytt test görs våren 2019.
Bild:Simulatorbild från Garmin
Bilden är från Garmin. Under testet kunde motsvarande bild inte fås fram. Anledningen anges till felaktig inställning av ekolodsfunktion. Nytt test görs våren 2019.

Efter kontakt med Garmin har det framkommit att min tidigare uppgift om att distansen förut bara är någorlunda säker 3x djupet, inte är korrekt, det ska vara 8-10 ggr djupet, upp till ett avstånd av 300 fot (drygt 91 meter). Har man ett djup på 5 meter ska man alltså kunna få korrekt ekoinformationen upp till 40 meter framför båten.


Detta förutsätter dock att den inbyggda stabilseringen AHRS är inkopplad och kalibrerad. AHRS är ett internt riktnings- och referenssystem, dvs den känner av rörelser och riktningar, så att båtens rörelser kan kompenseras och ge en stabil bild. För att den ska fungera krävs att man vid installation kalibrerar en kompass som finns inbyggd i givaren.

Detta framgår inte av den installationsmanual som medföljer, utan det får man läsa sig till i plotterns manual, där det förklaras ganska kryptiskt och inriktat på mindre givare för trollingmotor. Det är därför lätt att förbise denna punkt när man har en PS51.

Kalibrering sker genom att man ställer PS51 i kalibreringsläge och sedan gör en sväng i 1,5 varv under några minuter. Detta bör sedan göras vid början av varje säsong.

Garmin har tagit till sig denna synpunkt och ska verka för att installationsmanualen blir tydligare.


Kommentera Tipsa en vn Skriv ut