VHF/SRC mars 2023
Tipsa en vän om denna artikel:
Till:
Från:
Pressinformation från Transportstyrelsen

19 personer omkom i fritidsbåtsolyckor under 2019


Transportstyrelsen 2020-01-08


Under 2019 omkom 19 personer i fritidsbåtolyckor i Sverige, jämfört med 14 omkomna 2018. En omkom inom svensk yrkessjöfart. Det visar Transportstyrelsens preliminära statistik.

Under 2019 omkom 19 personer i fritidsbåtolyckor. I jämförelse med tidigare år är det ett lågt antal, även om det är fler än 2018 då väldigt få omkom. Av de omkomna är alla vuxna. Två av de omkomna är kvinnor, resten är män.


I drygt hälften av alla fritidsbåtolyckor med dödlig utgång har alkohol varit inblandat. I ett av fallen var narkotika en faktor.


Drygt hälften av olyckorna har skett i insjöar. Nästan en tredjedel av olyckorna har skett med kanot. Sex personer omkom i kanotolyckor, jämfört med en person 2018, en person 2017 och två personer 2016. Orsaken till att så många omkommit i kanotolyckor är inte klarlagt. Möjliga förklaringar kan vara att många paddlar året om när det är riktigt kallt i vattnet och fiskar från kanoterna, vilket kan innebära att riskerna för olyckor ökar.


– Vi vill uppmana såväl kanotister som andra fritidsbåtsanvändare att ta det försiktigt. Genom att använda flytväst, vattensäkra mobiltelefonen och framförallt vara nykter kan man minska riskerna för olyckor på sjön, säger Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsens generaldirektör.


Antalet omkomna inom yrkessjöfarten fortsatt lågt. Inom yrkessjöfarten omkom en person 2019 i en arbetsplatsolycka, vilket är samma antal som under 2018. Totalt har 10 personer omkommit i svensk yrkessjöfart sedan 2010.

Läs rapporten Trafiksäkerheten i Sverige 2019


Kommentera gärna artikeln. Ange för- och efternamn samt bostadsort.


Kommentera Tipsa en vn Skriv ut