VHF/SRC mars 2023
Tipsa en vän om denna artikel:
Till:
Från:
Nya Båtsportkorten 2023

Nya Båtsportkort över norrlands-, ost- och västkusten


Text & bild: Bengt Utterström 2023-04-05

Sjöfartsverkets Båtsportkort är i formatet A3.
Sjöfartsverkets Båtsportkort är i formatet A3.

Sjöfartsverket har givit ut nya Båtsportkort över delar av västkusten, ostkusten och norrlandskusten. Sjöfartsverket har fått kritik för att man markerat tidigare farbara farvatten som nu icke sjömätta områden genom att färglägga dem mörkblå. Sjöfartsverket svarar på kritiken nedan. 


Båtsportkorten innehåller samma information som de ”större papperssjökorten” som kommer från Sjöfartsverket förutom att dass är inlagda i Båtsportkorten. Båtsportkortens djupangivelser med mera kommer med andra ord från samma databas som övriga större sjökort trycks ifrån. Skillnaden är formatet och att de inte trycks lika ofta. I fritidsbåtstäta områden trycks de vartannat år, i andra områden är tidsintervallen större.

De nya Båtsportkorten för säsongen 2023 är: 

  • Västkusten norra, Svinesund – Måskeskär och Västkusten södra Måskeskär – Kullen
  • Kalmarsund, Västervik – Bergkvara
  • Ostkusten, Trosa – Västervik
  • Bottenhavet Södra, Sundsvall – Öregrund
  • Bottenviken, Haparanda – Sikeå.

 Sjöfartsverket har fått kritik för att vikar och sund som tidigare varit markerade med tre till sex meters djup, ljusblå färg i sjökortet, har färgats mörkblå utan föregående sjömätning. Mörkblå färg anger djup på noll till tre meter och således framställts som att områden inte längre är farbara med fritidsbåt. De större förändringarna skedde i förra utgåvan. Min fråga till Sjöfartsverket och Fredrik Strömbäck är om dessa områden nu är sjömätta i de nya sjökorten som nu säljs?

 

”Jag förstår vad du åsyftar och då vill jag först förklara Sjöfartsverkets roll. Sjöfartsverkets har uppdraget att producera sjökort över svenska vatten. Sjöfartsverkets sjökort är officiella till skillnad från andra sjökorttillverkares kort, som inte har några krav på sig om vilken data som används eller hur den är insamlad. Detta innebär några viktiga skillnader, bland annat så kräver Sjöfartsverkets sjökort moderna sjömätningar som uppfyller en viss kvalitet enligt internationella krav och regelverk för att göra det djupare än vad som står i produkterna idag. Sjöfartsverkets fokus är alltid att göra sjökorten mer säkra för användarna. 


skillnadskarta

Denna så kallade skillnadskarta vid trakterna av Husarö visar nya införanden markerat med grön färg. Bortplockat är det med röd färg. Det är med andra ord en hel del förändringar inom till synes relativt små områden.
Bild:Sjöfartsverket publiceringstillstånd 23-02236
Denna så kallade skillnadskarta vid trakterna av Husarö visar nya införanden markerat med grön färg. Bortplockat är det med röd färg. Det är med andra ord en hel del förändringar inom till synes relativt små områden.

Inringade områden visar hur det såg ut i sjökortet före nya sjömätningar. Bilden nedan visar hur det ser ut efter de nya sjömätningarna.
Inringade områden visar hur det såg ut i sjökortet före nya sjömätningar. Bilden nedan visar hur det ser ut efter de nya sjömätningarna.

Nya djup efter revidering av sjökortet. Många vattendjup har blivit grundare, bland annat på grund av landhöjningen. Inringade passager visar att vattendjupet efter korrigering framstår som grundare. Här är det markerat med ljusblå färg (tre till sex meter) i stället för vitt (djupare än sex meter).

Nya djup efter revidering av sjökortet. Många vattendjup har blivit grundare, bland annat på grund av landhöjningen. Inringade passager visar att vattendjupet efter korrigering framstår som grundare. Här är det markerat med ljusblå färg (tre till sex meter) i stället för vitt (djupare än sex meter).I många skärgårdsområden är djupinformationen insamlad för väldigt länge sedan och är gles, vilket gör att när nya djupkurvor skapas så ändras vissa områden från sexmetersvatten till tremetersvatten. Denna konsekvens ses tydligare i norra Sverige då landhöjningens effekter är störst där.

 

Platserna som du beskriver är förhållandevis små områden sett till sjökortens utbredning, och det är områden där vi endast har tillgång till mycket gamla och glesa sjömätningar. Nästan samtliga av de här ytorna ligger i anslutning till naturhamnar och stråk som är populära för fritidsbåtstrafiken där också komplementsprodukter finns (till exempel Hydrographicas sjökort och Skagerakk forlags hamnböcker, red. anmärkning). Sjöfartsverket har sökt uppdrag och finansiering från regeringen för att få sjömäta de här områdena igen med moderna metoder, men vi har tyvärr inte fått besked än.

 

Sjöfartsverkets uppdrag är att i första hand sjömäta för handelssjöfarten eftersom de betalar våra kostnader, men ser med tillförsikt fram emot att även mäta grundare vatten.  Parallellt med detta har vi tillsammans med båtlivsorganisationerna inlett ett arbete med att prioritera vilka områden som ska sjömätas i första hand. Vi har haft möten och workshops med företrädare från båtlivsorganisationerna och inväntar återkoppling från dem”, säger Fredrik Strömbäck.

 

Min andra fråga till Sjöfartsverket gäller det att många anser att det är bättre att behålla de gamla korten i stället för att köpa nya sjökort. Varför ska man köpa nya sjökort, om det finns mörkblå områden i dessa, och i äldre sjökort var samma områden ljusblå som visar på vikar och passager som var farbara för många fritidsbåtar enligt det äldre sjökortet, men nu inte är det enligt sjökortet?

 

Fredrik Strömbäck: ”Sjökortens primära uppgift är att höja sjösäkerheten, bland annat genom att förhindra grundstötningar. Sjökorten förändras ständigt och det sker väldigt många ändringar i sjökorten som inte är relaterade till de områden du nämner – förändrad utmärkning, nya sjömätningar, nyupptäckta grund, förändrad strandlinje för att nämna några exempel. Att avstå från att förnya sina sjökort är direkt kontraproduktivt ur sjösäkerhetssynpunkt. Det är inget vi på något sätt står bakom”, avslutar Fredrik Strömbäck. 

 


Gigantiska områden att sjömäta i vårt land

Svenska kusten, med alla dess miljontals öar och skär, är ett gigantiskta områden att sjömäta. Prioriterat är handelssjöfarten för större fartyg och de går inte i de ledavsnitt som visas i sjökortsbilderna ovan. Tittar man noga i de båda sjökortsbilderna ovan hittar man fler förändringar.

Det kommer att ta många, många år att göra nya kompletta sjömätningar i våra skärgårdar och utmed våra kuster. Hundraprocentigt rätt kommer det aldrig att bli, vi får vara tacksamma för de förbättringar som sker varje år och som förs in i nya sjökort. 

De nya Båtsportkorten finnas att köpa hos Sjöfartsverkets återförsäljare.

 
Kommentera gärna artikeln. Ange för- och efternamn samt bostadsort.

 


Kommentera Tipsa en vn Skriv ut