VHF/SRC mars 2023
Svenska Seapilot med i prestigeprojekt, testpiloter söks

Digitala sjökort är inte godkända i Danmark


Bearbetat pressmaterial av Bengt Utterström 2013-01-18

Fritidsbåtar i Danmark ska ha rättade officiella papperssjökort ombord. Danska fritidsbåtsägare tycks strunta i det enligt en undersökning. Därför ska man nu utreda om digitala sjökort kan göras officiella och ersätta kravet på rättade papperskort.
Fritidsbåtar i Danmark ska ha rättade officiella papperssjökort ombord. Danska fritidsbåtsägare tycks strunta i det enligt en undersökning. Därför ska man nu utreda om digitala sjökort kan göras officiella och ersätta kravet på rättade papperskort.

Alltför många fritidsbåtar seglar utan uppdaterade papperssjökort, påstår den danska Geodata Styrelsen. Privatproducerade* digitala sjökort accepteras inte som det primära navigationshjälpmedlet. Det ska vara papperskort. Därför har den danska Geodata Styrelsen och svenska Seapilot AB tillsammans lanserat projektet ”Säker kurs.” Syftet är att göra navigeringen för fritidsbåtar säkrare med digitala sjökort. 200 testpiloter söks.


Många fritidsbåtar navigerar idag i blindo eller efter vana och erfarenhet snarare än att navigera baserat på uppdaterade papperssjökort, påstår danskarna. De danska myndigheterna Geodatastyrelsen (vår motsvarighet är Lantmäteriet) och Søfartsstyrelsen vill ändra på denna situation. Den danska Geodatastyrelsen har därför tecknat ett avtal med det svenska företaget Seapilot AB, ägt av True Heading och Stockholmradio (Viamare), för samarbete om ett pilotprojekt som heter "Säker kurs" riktat till fritidsbåtar. Projektet kommer i ett internationellt perspektiv vara det första i sitt slag.

Problemet
Även fritidsbåtsägare ska ha och använda de officiella och uppdaterade papperssjökorten som det primära navigationshjälpmedlet. Marknadsundersökningar visar dock att majoriteten av användarna i fritidsbåtar idag använder privat producerade digitala sjökort* (ex. BlueChart, C-Map, Hydrographica och Navionics) i sina navigatorer.

Uppdateringar till danska papperssjökort kan laddas ner gratis från webbplatsen för den danska Geodatastyrelsen. Men eftersom den manuella processen för att korrigera papperssjökort är tröttsam och tidskrävande bestämmer sig användaren ofta för att inte uppdatera dessa.

Privata digitala sjökort accepteras inte
Danska Søfartsstyrelsen accepterar inte de privatproducerade digitala sjökortsprodukterna* som det primära navigationshjälpmedlet. Det finns dock inga officiella digitala sjökort tillgängliga för användarna i fritidsbåtar idag. Detta är problemet som den danska Geodatastyrlsen har beslutat sig för att lösa.

”Den danska Geodatastyrelsen önskar i framtiden att ta ansvar för en mer säker navigering till sjöss i danska vatten. Vi behöver utveckla en prototyp för det framtida navigationssystemet riktat till marknaden för fritidsbåtar, men för detta behöver vi praktisk erfarenhet hur det skulle kunna fungera, förklarar projektledaren Stig Gelslev.

Det huvudsakliga syftet med projektet är därför att få erfarenheter om hur fritidsbåtars navigatörer använder digitala sjökort som det primära hjälpmedlet för navigering tillsammans med en navigationsprogramvara som utvecklats av Seapilot AB. Detta som en förberedelse för utveckling av det framtida danska navigationssystemet för fritidsbåtar.

Delta i projektet under sommaren
Danska Geodatastyrelsen behöver cirka 200 fritidsbåtsanvändare som är villiga att delta i pilotprojektet. Projektet skall utföras mellan 1:a maj och 29:e september 2013.

Testområdet till havs kommer att täcka vattnen mellan Danmark och svenska västkusten. Proverna kommer att utföras med antingen en iPad version 2 eller högre eller en iPad Mini version 1 eller högre och var och en av dessa med 3G/GSM anläggning inbyggd. Även iPhone-version 4 eller högre kan användas som ett backup-system.

Pilotprojektet kommer att genomföras på officiella digitala sjökort som produceras av det danska Geodatastyrelsen och svenska Sjöfartsverket och med kompletterande uppgifter från den danska Søfartsstyrelsen och det danska Meteorologiska institutet.

I Sverige är fritidsbåtar undantagna
Alla fartyg, oavsett storlek , skall vara utrustade med följande: Sjökort och nautiska publikationer för den planerade resan. Fritidsbåtar under 100 brutto (det vill säga de allra flesta) är undantagna från denna regel i Sverige. Dock gäller befälhavaransvaret där det i Sjölagen står skrivet att ett fartyg ska vara utrustat för den sjöresa som avses.

Med sjökort och nautiska publikationer menas en karta eller bok, eller databas varifrån sådan karta eller bok hämtas, som är framtagen för att möta kraven på marin navigation och som är officiellt utgiven av en myndighet eller annan bemyndigad inrättning.

(Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om navigationssäkerhet och navigationsutrustning, TSFS 2011:2, kapitel 3, 5§ om navigationsutrustning)

Vill du vara testpilot åt danskarna? Kontakta:

Danska Geodatastyrelsen
Projektledare: Stig Gelslev, smg@gst.dk
Kommunikationskonsult Camilla Kragh Fruensgaard, cafru@gst.dk

Läs mer om den danska Geodataprojektet Agency här, *Klicka vidare*


* ”Privatproducerade digitala sjökort* är till exempel BlueChart, C-Map, Hydrographica, Eniro och Navionics sjökort. Endast Sjöfartsverket eller annan myndighet i Sverige kan utfärda svenska officiella sjökort.

Seapilot
Seapilot har utvecklats av True Heading och Stockholmradio - experter på AIS, VHF, marin navigation och kommunikation till havs. Seapilot bygger på standarder för elektronisk navigering som används av professionella sjömän. Det är enkelt och lätt att använda och är idag tillgänglig för iPhone och iPad, men kommer under 2013 att släppas för Windows 8.

Kommentera gärna artikeln. Ange för- och efternamn samt bostadsort.

 


Kommentera Tipsa en vn Skriv ut
Kommentarer
1. BSB sjökorten kan användas utan problem! Göran Johansson, Solteknik 2013-01-30