VHF/SRC mars 2023

På gång:
Vi jobbar med att bli bättre mobilanpassade.
Föråldrad lagstiftning och ny teknik krockar

Navionics SonarChart delar djupinformation mellan användarna


Bengt Utterström 2012-11-29

Bilderna visar 1 före djupmätning, 2 de spår som blev under djupmätningen och 3 generaliserade djupkurvor. En sten som inte ekolodet såg kommer heller inte med på den nya sjökortsbilden med de nya djupkurvorna.
Bild:Från Navionics webbsida.
Bilderna visar 1 före djupmätning, 2 de spår som blev under djupmätningen och 3 generaliserade djupkurvor. En sten som inte ekolodet såg kommer heller inte med på den nya sjökortsbilden med de nya djupkurvorna.

Navionics SonarChart kan lagra djupinformation i ditt digitala sjökort. Djupinformationen kan sedan delas med andra. På så vis kan vikar och andra platser komma att sjömätas av oss fritidsbåtsägare. Fallgroparna är dock många. Men vi tycker ändå att Navionics italienske huvudägare, Dr. Giuseppe Carnevali, lanserar något riktigt stort som får både Sjöfartsverket och Försvarsmakten att reagera. Måste det till en lagändring och ett nytt riksdagsbeslut, frågar vi oss?SonarChart

Digitala sjökortstillverkaren Navionics lanserade SonarCharts på METS 2012. SonarCharts lagrar den botteninformation som ditt ekolod registrerat. Sedan kan du dela den informationen till alla andra som har Navionics. Man tar ur SD-kortet ur navigatorn och kopplar upp sig mot Navionics server med en PC. Då läser Navionics server av ditt SD-kort och lagrar informationen i sin server. När den väl finns där kan vem som helst, förutsatt att du är registrerad hos Navionics, hämta djupdata över området eller andra områden.


Vi närmar oss en okänd vik

Om någon besökt och djupmätt viken innan vi kommer dit kan det vara fullt möjligt att vi har tillgång till \
Om någon besökt och djupmätt viken innan vi kommer dit kan det vara fullt möjligt att vi har tillgång till "tillräckligt bra" djupinformation via Navionics för att våga oss in till Solsidans västsida. Röd linje illustrerar tänkbar färdväg.

Anta att vi närmar oss viken på bilden. Viken är mörkblå i sjökortet. Det betyder att djupet är angett noll till tre meters djup. Innan vi går in i viken kopplar vi upp oss mot Navionics server. Om någon varit där innan och lodat kan vi tanka hem djupinformation och se hur det ser ut i navigatorn. Då är det fullt tänkbart att vi kan färdas utmed den röda linjen och förtöja mot ön Solsidan.

Åland kan nu bli djupmätt
Tänk vad den här tekniken kan innebära när det gäller Åland. Där finns tusentals platser som är okända för oss svenskar, och säkert även för många ålänningar och finnar också. Hur den finska lagstiftningen ser ut när det gäller djupmätning känner jag inte till, men säkert kommer den nya tekniken att öppna många möjligheter för fritidsbåtar att hitta nya områden runt Åland och hela vägen mot finska fastlandet med flera platser.

Tekniken finns idag
Att Navionics lanserar något riktigt stort tror jag vi alla är överens om. Navionics har tekniken och kunskapen om hur vi som användare kan samla och sprida djupinformation vidare. Navionics sätt att tänka för tankarna till Google. Information ska delas på nätet och göras tillgänglig för alla.


Så här såg det ut innan djupmätning med SonarChart i en amerikansk vik.
Bild:Från Navionics
Så här såg det ut innan djupmätning med SonarChart i en amerikansk vik.


Efter djupmätning och inlagd djupinformation ritas sjökortsbilden om med generella djupkurvor enligt bilden.
Bild:Från Navionics
Efter djupmätning och inlagd djupinformation ritas sjökortsbilden om med generella djupkurvor enligt bilden.

SonarChart för vem?
För fritidsbåtsägare torde största vinsten bli tillgången till de farvatten som idag är mörkblå i sjökorten. Sjöfartsverket har hög kvalitet på sina officiella sjömätningar från tre meter och djupare. Av den anledningen finns det knappast någon större vinst i att kartlägga djupkurvor för fritidsbåtar i de djupare vattnen. Däremot kan man tänka sig att fiskeintresserade kommer att flitigt utnyttja möjligheten för att lättare hitta bra fångstplatser.

Svensk lagstiftning
Den svenska nuvarande lagstiftningen förbjuder sjömätning om tillstånd saknas. Du får mäta djupet med ekolod, men inte lagra djupinformationen eller föra den vidare. Lagen 1993:1742, om skydd för landskapsinformation, finns här: *Klicka vidare*

Örlogskapten Bo Sandberg arbetar inom försvarsmakten vid Insatsstaben och säger så här när jag berättar om Navionics SonarChart: ”Det pågår en översyn av lagstiftningen. Arbetet ska vara klart till halvårsskiftet 2013. Helt klart är ju att tekniken har sprungit ifrån lagen. Det är troligt att en förändring av nuvarande lagregler på området kommer att ske.”

Vad kan ni göra åt det faktum att fritidsbåtsägare nu kan loda, lagra och sprida informationen vidare till andra, frågar jag Bo Sandberg. ”Med nuvarande lagstiftning måste det göras en polisanmälan om vi bedömer att hemlig information spridits”, svarar Bo Sandberg.


Dr. Giuseppe Carnevali och Navionics vann kategoripriset \
Bild:Lars W Gustavsson
Dr. Giuseppe Carnevali och Navionics vann kategoripriset "Marin utrustning och mjukvaror" på DAME Award på METS 2012 med produkten SonarCharts.

Dr. Giuseppe Carnevali var ödmjuk mot svenska användare och den svenska lagstiftningen när DagensBåtliv.se exklusivt hade en pratstund med honom på METS. Carnevali menar att han inte vill att Navionics kunder ska vilseledas och göra något olagligt, utan de ska veta om vilka lagar som finns och vad som gäller i Sverige.

Många fallgropar
På DagensBåtliv.se är vi fascinerade av den ekolodsteknik som finns idag och att Navionics gjort det möjligt för oss att dela djupinformation med andra. Men naturligtvis måste vi hantera andras djupinformation med en nypa salt.

När djupinformationen sammanställs av Navionics sker det en generellasering av djupbilden. Som alla känner till finns det gott om stenar i svenska farvatten. Om den som lodat inte hittat stenen, ja då kommer den inte med.

Sedan vet vi som tar del av andras djupinformation inte om ekolodet är rätt kalibrerat i förhållande till vattenytan. Många har djupet angivet från sändaren och den sitter ofta någon halvmeter under vattenlinjen.

Vi vet inte heller i vilken fart djupmätningen skett. Ju snabbare båten kör, desto större är risken att stenar etcetera inte fångas av ekolodet.

Vi vet inte heller vilken kvalitet det är på djupmätningsinstrumentet.

Ytterligare en parimeter är att om lodets givare sitter i fören på båten och GPS-mottagaren i aktern och avståndet är tio meter mellan givarna, då har vi redan där ett fel. Sedan är noggrannheten olika på olika GPS-mottagare. Det betyder att djupmätningen i sig kan vara riktig, men att den hamnar fel i sjökortet.

Giuseppe Carnevali rekommenderar att andras data bör skiljas från originalsjökortet. Rekommendationen är att dela navigatorns bildskärm i två där den ena halvan visar originalsjökoretet och den andra halvan visar användarnas djupmätningar.

Men ett faktum kvarstår, utvecklingen på området är hisnande och om några år är vi säkert många som kommer att komplettera nuvarande sjökort med ”delad djupinformation” från Navionics eller någon annan.

Här är en film om SonarCharts. *Klicka vidare*

Instruktion hur SonarChart fungerar med Humminbirds- och Raymarines navigatorer finns på www.navionics.com , se nyheter.

På Navionics webbplats kan man nu se detaljerade sjökort över hela Europa. *Klicka vidare*


Kommentera Tipsa en vän Skriv ut