VHF/SRC mars 2023

På gång:
Vi jobbar med att bli bättre mobilanpassade.
Byter Garmin sjökortsunderlag 2011?

Garmin/BlueChart lär sig mer om S57 hos Sjöfartsverket


Bengt Utterström 2010-11-02

Här navigerar jag med en iPad. Den har digitalt sjökort som kommer från Sjöfartsverkets sjökortsdatabas. Kartografin är den bästa som finns att få över området.
Här navigerar jag med en iPad. Den har digitalt sjökort som kommer från Sjöfartsverkets sjökortsdatabas. Kartografin är den bästa som finns att få över området.

Byter Garmin till Sjöfartsverkets digitala sjökort ENC S57 2011? Mycket talar för att något stort är på gång med Garmins navigatorer och sjökorten BlueChart. Garmins sjökortsansvarige Johan Kadesjö tiger och säger inte mera än "vi har varit hos Sjöfartsverket och tittat." Sjöfartsverkets tidning Sjörapporten, nr 7, andas annat och berättar om att Garmin varit på besök och fått en genomgång av Sjöfartsverkets digitala sjökort.

Det skulle vara ett riktigt lyft för oss fritidsbåtsägare om BlueChart, som är namnet på Garmins eget sjökort, slängde ut sina nuvarande sjökort och köpte underlag från Sjöfartsverket. Sjöfartsverket har nämligen de bästa sjökortsunderlag som finns att få. Sjöfartsverket uppdaterar dagligen sin sjökortsdatabas. "Kartografin justeras ständigt med hjälp av flygfoton, sjömätningar och GPS", berättar Lars-Göran Nyström på Sjöfartsverket.
Gammal kartografi 
De underlag som Garmin har är över 20 år gammal kartografi. Underlagen kommer från papperssjökort som ritats av och digitaliserats. Det innebär att alla grundflaks positioner liksom öar och uddar som justerats under de senaste dryga 20-åren av Sjöfartsverket inte finns med i BlueChart. Garmin köper i dagsläget nämligen inte kartunderlag från Sjöfartsverket. Det gör inte heller C-Map eller Navionics vars sjökort finns i Furuno, Raymarine, Lowrance, Simrad med flera navigatorer.
Svenska företaget Seacross, som förmodligen tillverkar världens bästa navigationssystem för fritidsbåtar och större yachter, har använt Sjöfartsverkets ENC S57-kort ända från starten. Andra användare av dessa kort är till exempel Navigear som säljs av Marinplus. Den som navigerar med PC har sedan länge kunnat köpa digitala sjökort som kommer från Sjöfartsverkets sjökortsdatabas. I oktober testade jag att navigera med en iPad. Även den hade sjökort från Sjöfartsverket.
Vad skiljer sjökorten åt?
Skillnaden mellan Bluechart, C-Map och Navionics och Sjöfartsverkets digitala sjökort är enkelt uttryckt datumstämpel på kartografin. Historiskt sett kommer alla sjökort från Sjöfartsverket. Undantaget är företaget Hydrographica som tillverkar egna sjökort över olika skärgårdsområden i skala 1:10 000. I slutet av 1980-talet, när navigatorerna började komma, tog Transas (Bluechart är i grunden ett Transaskort), C-Map och Navionics och köpte in alla svenska papperssjökort. Dessa papperskort ritades av digitalt. Det är dessa sjökort som säljs i de flesta navigatorer än idag. Sjömärken som prickar, fyrar, fyrkaraktärer med mera uppdateras årligen i dessa sjökort. Det är kartografin som inte uppdaterats. Innan modern teknik som flygfotografering fanns ritades sjökorten för hand. Av förståeliga skäl var det svårt att exakt pricka in öar, uddar och grundflaks positioner. Verkligheten och kartan stämde med andra ord inte överens. Det var dock inte något större problem innan navigatorerna kom. Dagens moderna navigatorer anger en noggrannhet på upp emot 5-10 meter. När det översätts till en position i de digitala sjökorten upptäcks plötsligt att grundet inte ligger där navigatorn säger att det ska vara. Grundflak i gamla papperssjökort kan ligga upp emot 150 - 200 meter fel. Dessa fel finns även i de digitala sjökorten för navigatorer. Sjöfartsverket gör kontinuerligt justeringar. Dessa nya underlag finns att köpa för Bluechart, C-Map och Navionics och de skulle kunna byta till den bästa kartografin som finns i dagsläget, men hittills har ingen gjort det. Mycket talar dock för att Garmin är på gång och kommer med nya digitala sjökort (Bluechart) till våren 2011.
Förutom en bättre kartografi kan nya sjökort varna oss fritidsbåtsägare när vi kommer in i ett område som inte är sjömätt och kontrollerat med modern teknik under de senaste 20 åren. Möjlighet till kontinuerlig uppdatering finns också med Sjöfartsverkets sjökort.
Aldrig 100 % rätt i sjökort
Sjökort kommer aldrig att bli 100 %. Det kommer alltid att finnas fel, men dessa fel blir färre och mindre farliga för oss fritidsbåtsägare. Ett är dock sant och det är att det finns bättre sjökortsunderlag att köpa än vad BlueChart, C-map och Navionics har i dagsläget.

DagensBåtliv.se bevakar vad som händer och återkommer så snart vi får bekräftat några nyheter i frågan.

Kommentera Tipsa en vän Skriv ut