VHF/SRC mars 2023

På gång:
Vi jobbar med att bli bättre mobilanpassade.
Nya vattenvägar för skärgårdstrafiken

Sjöfartsverket har beviljats EU-finansiering för sjömätning i Stockholms skärgård


Sjöfartsverket pressinformation 2015-10-07

Områden markerade med rött kommer att sjömätas mellan 2016 - 2017. Sedan sker efterbearbetningar. Kring 2019 kan vi fritidsbåtsägare räkna med att få del av de nya mätningarna i Båtsportkorten.
Områden markerade med rött kommer att sjömätas mellan 2016 - 2017. Sedan sker efterbearbetningar. Kring 2019 kan vi fritidsbåtsägare räkna med att få del av de nya mätningarna i Båtsportkorten.

Sjöfartsverket har beviljats EU-finansiering för att göra sjömätningar i Stockholms skärgård. Med start under våren 2016 kommer stora delar av skärgården att sjömätas med moderna metoder. Sjömätningarna är ett samarbetsprojekt mellan Sjöfartsverket och Stockholms läns landsting. Till våren 2019 kan vi förhoppningsvis ta del av sjömätningarna fullt ut i Båtsportkorten över Stockholms skärgård.

– Resultatet kommer att bli säkrare sjökort för såväl den sjöburna kollektivtrafiken som för alla som färdas på sjön, säger Magnus Wallhagen, produktionschef sjögeografi på Sjöfartsverket.


De stora farlederna i Stockholms skärgård är sjömätta med moderna metoder, vilket innebär att djupförhållandena där är kända med mycket stor noggrannhet. Men utanför farlederna finns områden som i vissa fall inte är sjömätta sedan andra halvan av 1800-talet eller tidigt 1900-tal. På den tiden använde man sig av handlod och positioneringen var inte så exakt. En del av dessa områden trafikeras av den kollektiva skärgårdstrafiken genom Waxholmsbolaget, och det är dessa områden som kommer att sjömätas med start under våren 2016.


Sjömätningen utförs av Sjöfartsverket. Därefter uppdateras Sjöfartsverkets elektroniska sjökort med det nya sjömätningsresultatet, så att Waxholmsbolaget får tillgång till förbättrade elektroniska sjökort. Även de reguljära sjökortsprodukterna kommer att uppdateras med den nya djupdatan under främst 2018.


– Sjömätningsresultatet kommer också att användas för att göra analyser av Waxholmsbolagets rutter för att kunna hitta möjligheter till effektiviseringar och möjliga bränslebesparingar, säger Magnus Wallhagen.


Sjömätning kommer att starta våren 2016 och pågå även 2017. Därefter uppdateras sjökortsprodukterna under främst 2018. Projektet pågår 2016 – 2019. Normalt måste Sjöfartsverket prioritera sjömätning och sjökortsprodukter för handelssjöfartens räkning, men genom EU-stödet från Interreg Central Baltic-programmet kan verket nu även prioritera skärgårdstrafiken i Stockholmsområdet.


– Det är fantastiskt glädjande att vi på det här sättet får möjlighet att samarbeta och få fram moderna sjökortsprodukter för Waxholmsbolaget. Det är ett bra exempel på vad Sjöfartsverket menar med maritimt partnerskap när vi samverkar med andra för att kunna göra mer tillsammans, säger Magnus Wallhagen.


Fakta om ADAPT – Assuring Depth of fairways for Archipelago Public Transportation

Projektet ADAPT som beviljats EU-stöd är ett samarbete mellan Sjöfartsverket, Stockholms läns landsting som ansvarar för den kollektiva skärgårdstrafiken i Stockholms län genom Waxholmsbolaget, samt Ålands landskapsregering som har motsvarande ansvar för skärgårdstrafiken i Ålands skärgård. Syftet är att samarbeta för att hitta möjligheter till effektivisering och möjliga bränslebesparingar samt att höja säkerheten för skärgårdstrafiken genom sjömätning och moderna sjökortsprodukter.


Den totala budgeten är 2,2 miljoner euro, varav Interreg Central Baltic finansierar 1,6 miljoner euro.


Kommentera gärna artikeln. Ange för- och efternamn samt bostadsort.


Kommentera Tipsa en vän Skriv ut