VHF/SRC mars 2023

På gång:
Vi jobbar med att bli bättre mobilanpassade.
Kanske bäst att vänta med uppdatering?

Uppdatering och sammanslagning inte alltid till det bättre


Patrick Lindahl 2019-04-18

2019 års upplaga av Garmins Bluechart sjökort innehåller en mängd onödig information som tar utrymme på sjökortet och försvårar läsbarheten. Ordet SUBMARINE CABLE för kabel på botten svärtar ned sjökortet. Ordet behövs inte, kabeln finns redan utritad i sjökortet. Notera också fiske-information i blått som inte har svenska bokstäver.
2019 års upplaga av Garmins Bluechart sjökort innehåller en mängd onödig information som tar utrymme på sjökortet och försvårar läsbarheten. Ordet SUBMARINE CABLE för kabel på botten svärtar ned sjökortet. Ordet behövs inte, kabeln finns redan utritad i sjökortet. Notera också fiske-information i blått som inte har svenska bokstäver.

Garmin har slagit samman BlueChart och Navionics sjökort, med resultat att bland annat information SUBMARINE CABLE skrivs på flera ställen och försämrar kartografin. I senaste versionen av programvaran för navigatorer 15.00 har en del djupinformation försvunnit vid olika zoomlägen. Väsentligt på ett sjökortet är djupsiffror och de kan försvinna i vissa zoomlägen och återkommer först vid kraftig inzoomning.

Garmins Marina chef Pontus Fernström svarar i artikeln.

I Garmins sjökort BlueChart 2019 har grundinformation som fanns i äldre upplaga försvunnit och framträder nu bara om man zoomar in mera än vad som kan anses vanligt vid ett visst område.


I Garmin navigatorer finns det två grundinställningar och en zoomfunktion som påverkar sjökortets innehåll och presentation. Grundinställningarna är:
● Sjökortsstorlek
● Detaljer

Zoomfunktionen använder man under navigeringens gång och visar mer eller mindre av sjökortet, men också mer eller mindre av informationen. Ju mer man zoomar ut, desto mer ska få plats och färre detaljer visas.


Sjökortsstorleken är egentligen bara hur stora bokstäverna och siffrorna ska vara på skärmen och det ställer man in efter vad man tycker är behagligt och praktiskt.


Detaljerna däremot påverkar i högsta grad vad som ska visas. Det finns fem olika nivåer, Mest, Mer, Normal, Mindre och Minst. Det som styrs är namnpresentationen av grund och prickar, ju mer man vill ha visat desto fler namn och annan information visas. Men då tas också annan information bort, om ett namn ska få plats. Den informationen är djupsiffrorna, som vid olika inzoomningsnivåer visas ibland och ibland inte!


I senaste programvaruversionen för navigatorn, version 15.00, är nivåerna mindre och minst tämligen innehållslösa, inte en enda djupsiffra visas och övrig textinformation kan närmast liknas vid grundkartan man får med gratis.


Denna undersökning, som bland annat bilderna visar, har gjorts på en Garmin 7410 med sjökort från 2016 och 2019, med version 14.20. Då jag upptäckte att detaljnivån påverkade presentationen av djupsiffrorna, något jag finner väsentligt att visa, kan jag konstatera att det blev mycket bättre med nyare sjökort, dock är det några underligheter kvar.


Den vänstra sjökortsbilden från 2019 visar utskrivna djupsiffror i programvaruversion 14-20. När programvaran uppdaterades till senaste versionen, 15-00, försvinner djupinformationen. Se bilden till höger. Positivt är att runda synliga stenar visas mera diskret i senaste versionen. Mörkblå färg anger noll till tre meters djup.
Den vänstra sjökortsbilden från 2019 visar utskrivna djupsiffror i programvaruversion 14-20. När programvaran uppdaterades till senaste versionen, 15-00, försvinner djupinformationen. Se bilden till höger. Positivt är att runda synliga stenar visas mera diskret i senaste versionen. Mörkblå färg anger noll till tre meters djup.

Samma område inzoomat till 120 meter. Två av fem djupsiffror framträder.
Samma område inzoomat till 120 meter. Två av fem djupsiffror framträder.

På sjökort 2016 visas grundet Västra Havgallen, väst om Tjörn, bara i inzoomningsgrad 80 meter på skalstrecken respektive 120 meter och närmare, oavsett detaljnivå. På sjökort 2019 visas djupsiffran vid zoomnivå 0,2 NM i en detaljnivå medan i samma inzoomningsgrad med annan detaljnivå är siffran borta. Och det är inte så att det visas mer för att man har en högre detaljnivå, utan då kan djupsiffran mycket väl försvinna.

Här syns grund och djupinformation snyggt och prydligt i rött vid 0,3 NM inzoomning. Om man zommar in ett steg ytterligare, till 0,2 NM, då försvinner djupsiffrran 1,5 meter. Se bilden nedan.
Här syns grund och djupinformation snyggt och prydligt i rött vid 0,3 NM inzoomning. Om man zommar in ett steg ytterligare, till 0,2 NM, då försvinner djupsiffrran 1,5 meter. Se bilden nedan.

Vid mera inzoomning, här till 0,2 NM, försvinner djupinformationen och en text framträder. Jämför med bilden ovan.
Vid mera inzoomning, här till 0,2 NM, försvinner djupinformationen och en text framträder. Jämför med bilden ovan.

För Västra Havgallen visas djupet tidigt (3 och 2 nm) i Mer och Mest men försvinner sedan tills man har zoomat in till 50 m. En text visas vad grundet heter och då visas inte djupsiffran förrän man zoomat in så långt att de uppgifterna separerat på sig på skärmen. Väljer man att visa mindre eller minst syns inte djupsiffran vid liten inzoomning (3 - 0,5 nm) men är sedan synlig vid alla inzoomningar därunder. Detta kan bero på övergången till Hydrographicas kort och kan dessutom vara en följd av att Navionics används i vissa inzoomningsgrader och BlueChart i andra.


Man måste alltså vara medveten om vilken detaljnivå man lägger sig på och att man testar olika inzoomningar hela tiden under färd för att se att det inte ligger en liten röd siffra och gömmer sig under vattenytan som kan äventyra båtfärden.


Med version 15.00 har det mesta av djupinformationen vid grunt liggande grund (0-3 m) försvunnit och visas inte förrän man zoomar in rejält.

 


Västra Havgallen i Navionics sjökort 2019 visat i surfplatta. Djupsiffran följer med hela vägen vid steglös zoomning från vänstra bilden till högra vid inzoomning.
Västra Havgallen i Navionics sjökort 2019 visat i surfplatta. Djupsiffran följer med hela vägen vid steglös zoomning från vänstra bilden till högra vid inzoomning.

De grundinställningar man gör i Sjökort -> Meny -> Inställningar -> Detaljer eller Sjökortsstorlek påverkar alla sjökortsvyer man har, oavsett om man har delad skärm eller hel skärm. Man kan alltså inte ställa in delad skärm, visa två sjökortsbilder med olika inzoomningar och ha olika detaljnivå på dessa.


DagensBåtliv.se har låtit Pontus Fernström, Garmins chef för den marina verksamheten, ta del av bilder och frågeställning. Så här svarar Pontus Fernström på mina iakttagelser:


”Bluechart G3 2019 är det första sjökortet som vi lanserat med gemensam data från Bluechart och Navionics (Garmin äger numera Navionics, red. anm.). Vi har här två databaser med information som har sammanförts till en databas. Detta är en process som inte är helt enkel och viktig att vi gör på ett sätt så att information inte försvinner.


Om vi tittar på ”Submarine Cable” delen så är det så att vi skriver det på ett ställe i sjökortet och Navionics på ett annat ställe längs kabeln. För att vara på säkra sidan så har vi tagit med båda databasernas data i sjökortet för att säkerställa att vi inte tar bort viktig information. Detta är ett arbete som kommer att förfinas när vi ser hur det ser ut på olika ställen. I många fall så har vi data på samma ställe i kortet och då ser man den bara en gång men i detta fall så har vi data på olika ställen och då kommer båda att skrivas ut. Vi gör detta för att säkerställa att vi inte missar något.


Allt eftersom vi ser incidenter som denna så kommer vi att förfina allt efter som.


När det gäller versaler har Navionics valt att skriva ut all text med versaler och då valde vi att gå på den linjen för att ha en enhetlighet i databasen. Dock använder vi olika typsnitt och detta gör att ibland blir det lite stor text i Garmin kortet. Detta kommer också att förfinas under resans gång. Det viktigaste för oss är att ingen data försvinner.


När det gäller V.A Havgallen så är det så att när man zoomar in till 0,2 NM så går man in i Hydrographicas kort och det har en annan upplösning då det finns en två meters kurva. Vi visar sjöfartsverkets kort ner till 0,3NM sedan växlar vi över till Hydrografica från 0,2NM och neråt. I detta fall så uppenbarar sig en väldigt liten tvåmeterskurva som då blir mörkblå och den blir då väldigt svår att se.


Vad som är rätt och fel i just detta fall är svårt att säga då man har en extremt liten 2 meterskurva just här. Man måste någonstans bestämma sig när man växlar över till Hydrographica eftersom det inte blir så bra med så hög upplösning när man är utzoomad”, avslutar Pontus Fernström.


Efter genomgång anser jag att sjökorten har blivit sämre av den anledningen att det blir för mycket information som stör bilden vid navigering. Submarine cable behöver inte skrivas ut. Det visas ju med en röd slingrande linje var kabeln ligger.


När det gäller grund anser jag det vara allvarligt att grundinformation ”kommer och går” beroende på inzoomningsläge. Det är inte rimligt att ett grund visas vid ett visst zoomläge och försvinner om man zoomar in ytterligare.

 


OBS: Garmin har en inställning för "farligt djup" där man själv bestämmer djup. Jag har ställt in på 2 meter och då visas intervallet 0-2,9 meter med röda siffror.
Bilderna på sjökorten får ej användas för navigation, utan är endast illustrationer till hur data presenteras på Garmin navigatorer

 

Kommentera gärna artikeln. Ange för- och efternamn samt bostadsort.


Kommentera Tipsa en vän Skriv ut
Kommentarer
2. Klassledare av dålig klass Lennart Sindahl, Sank Anna 2019-06-03
1. Underbart att man väljer att försämra produkten Mackey 2019-04-26