VHF/SRC mars 2023

På gång:
Vi jobbar med att bli bättre mobilanpassade.
Vi frågar Sjöfartsverket

Varför är en sten en sten i sjökortet och inte en bränning?


Bengt Utterström 2011-06-19

Varför blev bränningarna bränningar i sjökortet och inte en sten? När är en undervattenssten en undervattenssten och inte en bränning? Nedan finns svaren. Notera också fågelskyddsområdet som gäller runt ön. Det är förbjudet att gå innanför den gröna linjen mellan 1 maj och 31 juli. Mörkblått område anger noll till tre meters djup.
Varför blev bränningarna bränningar i sjökortet och inte en sten? När är en undervattenssten en undervattenssten och inte en bränning? Nedan finns svaren. Notera också fågelskyddsområdet som gäller runt ön. Det är förbjudet att gå innanför den gröna linjen mellan 1 maj och 31 juli. Mörkblått område anger noll till tre meters djup.

Varför syns vissa bryggor i sjökortet och andra inte? Det finns pirar vid hamnar som inte finns i sjökortet. Hur kommer det sig? Vad är det som avgör att en bränning är en bränning och inte en undervattenssten? DagensBåtliv.se åkte ned till Sjöfartsverket i Norrköping och träffade ansvariga för kartavdelningen. Här följer deras definitioner om när en sten är en sten, en bränning en bränning och en pir en pir med mera.

När är en sten en sten i sjökortet?
En sten beskrivs som en fast landmassa som ligger mer än 2 dm ovanför medelvattenytan och till sin yta är mindre än 20 m2.
I urvalet ingår samtliga öar och övervattenstenar som är mindre än 20 m2. Större öar redovisas med strandlinje eller strandlinje diffus.
Alla övervattenstenar som ligger längre än 10 meter från strandlinjen karteras i sjökortet.
Två eller flera övervattenstenar som ligger närmare varandra än 10 meter generaliseras till en övervattensten. Den placeras i centrum av de två övervattenstenarnas tyngdpunkt. Om bränning och övervattensten ligger närmare varandra än 10 meter generaliseras de två objekten till en bränning.

Två övervattensstenar som ligger närmare varandra än 10 meter blir en sten i sjökortet.
Två övervattensstenar som ligger närmare varandra än 10 meter blir en sten i sjökortet.

Undervattenssten
En undervattenssten är en sten som ligger mer än 5 dm under medelvattenytan och i svenska sjökort på högst två meters djup. Markeras som ett + -tecken inom mörkblått område.

Bränning

Två bränningar blir en i sjökortet om de ligger närmare varandra än 10 meter.
Två bränningar blir en i sjökortet om de ligger närmare varandra än 10 meter.

På västkusten kallas bränningar för "böe". En bränning är en fast landmassa som ligger mellan 2 dm ovanför eller högst 5 dm under medelvattenytan.
Alla bränningar som ligger längre än 10 meter från strandlinjen karteras.
Om två eller flera bränningar ligger närmare varandra än 10 meter generaliseras de till en bränning. Denna placeras i centrum av de två bränningarnas tyngdpunkt. Då bränning och övervattensten ligger närmare varandra än 10 meter generaliseras de två objekten till en bränning.
Vid tveksamhet om det är en bränning eller övervattenssten anges det alltid som övervattenssten.

Om du tycker att angivna bränningar mera liknar övervattensstenar beror det troligtvis på landshöjningen.

Kaj och pir

En bred kaj är 6 meter eller bredare
En bred kaj är 6 meter eller bredare

Många kajer och vågbrytare finns inte med i sjökorten. Det beror oftast på att Sjöfartsverkets kartavdelning helt enkelt inte fått in någon rapport om att det byggts någon kaj eller pir på aktuell plats. Här nedan redovisas vad som är kaj och pir. Känner du till någon pir eller kaj som inte finns i sjökortet, kontakta då Sjöfartsverket på länken nedan.
Så här definieras en kaj:
"En till strandlinjen anslutande konstruktion för förtöjning av fartyg. Konstruktionen har en eller flera lodräta sidor mot djupt vatten och en vågrät ovansida för godshantering."
Man skiljer på kajer utmed strandlinjen och utskjutande kajer. En kaj vars bredd är större än eller lika med 6 m karteras som en linje sammanfallande med strandlinjen.

Och det här är en smal kaj
Och det här är en smal kaj

En utskjutande kaj vars bredd är mindre än 6 meter karteras som en mittlinje och kallas för smal kaj.
Är kajen längre än 10 meter från strandlinjen karteras den. Bredare kajer redovisas med objekttypen Kaj.
När är en brygga en brygga i sjökortet?
En brygga är en konstruktion som sträcker sig ut i vattnet, avsedd för förtöjning av mindre fartyg. Bryggan kan även användas för bad etcetera.
Bryggor som är längre än 10 meter från strandlinjen skall karteras. Bryggans mittlinje registreras. Bryggor som följer strandlinjen syns inte i sjökortet.

I sjökortet är det ca 83 meter till stenen från piren (vänstra bilden och gul linje). Piren har byggts ut och nu är avståndet bara ca 25 meter (högra bild och gul linje). Känner du till liknande fall? Rapportera det till Sjöfartsverket på länken nedan.
I sjökortet är det ca 83 meter till stenen från piren (vänstra bilden och gul linje). Piren har byggts ut och nu är avståndet bara ca 25 meter (högra bild och gul linje). Känner du till liknande fall? Rapportera det till Sjöfartsverket på länken nedan.

Vågbrytare pir
En pir är en konstruktion vars syfte är att skydda en hamn eller ankringsområde från vågor.
Vågbrytare eller pir vars bredd är större än eller lika med 6 meter karteras som en linje sammanfallande med strandlinjen. Vågbrytare eller pir vars längd är längre än 10 meter karteras. Vågbrytare och pirar smalare än 6 meter karteras som en mittlinje med objekttypen "vågbrytare/pir, smal."
Smal vågbrytare
En vågbrytare eller pir vars bredd är mindre än 6 meter karteras som en mittlinje. Är längden över 10 meter ska de karteras. Bredare vågbrytare och pirar redovisas med objekttypen "Vågbrytare/pir."

Här kan du rapportera direkt till Sjöfartsverket pirar och kajer med mera som inte finns i aktuellt sjökort.
*Klicka vidare*

Kommentera Tipsa en vän Skriv ut