VHF/SRC mars 2023
-Grundet kan ligga 75 meter fel i sjökortet-

Nationell strandlinje viktigt för fritidsbåtsägarnas säkerhet


Bengt Utterström 2011-06-01

Råssö och skären runt omkring ligger cirka 30 meter fel åt öster. Det vita på bilden visar verklig position och det svarta är kartan. Råssö ligger på västkusten.
Bild:Sjöfartsverket
Råssö och skären runt omkring ligger cirka 30 meter fel åt öster. Det vita på bilden visar verklig position och det svarta är kartan. Råssö ligger på västkusten.

Nationell strandlinje, NSL, är den linje som talar om var gränsen går mellan land och vatten. Om linjen är fel i sjökortet, då ligger inte öar och grundflak där navigatorn (plottern) anger att de ska vara. Den som navigerar med navigator riskerar att gå på grund. NSL är ett projekt där Sjöfartsverket och Lantmäteriet samarbetar om var strandlinjen ska ligga.
Dagensbåtliv.se frågade Sjöfartsverket varför inte alla öar, uddar och grundflag är justerade redan idag. Nedan följer deras svar.

- Vi har idag inte ekonomiska resurser att åtgärda alla positionsfel i sjökorten så fort som vi skulle vilja. Med nuvarande arbetstakt och resurser kommer det att ta många årsarbetskrafter innan strandlinjer och grundflaks positioner är justerade, säger Patrik Wiberg, Affärsområdeschef på Sjöfartsverket.

Den vänstra bilden visar hur det såg ut innan justeringar, den högra efter. Bilden är från Ångermanälvens mynning vid Sandöbron.
Den vänstra bilden visar hur det såg ut innan justeringar, den högra efter. Bilden är från Ångermanälvens mynning vid Sandöbron.

Bakgrund
Äldre sjökortsunderlag är tillverkade utifrån handritade kartor. Idag är allt digitaliserat, men underlagen är av skiftande kvalitet. Sjökorten kan delas in i tre kategorier. Dessa är:
·· 1929 till 1960. Dessa kort har handritade strandlinjer och producerades innan flygfotografering fanns. Här finns många positionsfelaktigheter i sjökorten. Grundflak, öar och uddar stämmer inte med verkligheten. Stor del av de svenska sjökorten används fortfarande med dessa gamla underlag.
·· Från 1960 och framåt finns flygbilder.
·· 1975 - 1990 Digitalisering påbörjas. Högre lägesnoggrannhet av strandlinjer och grundflak. Numera produceras alla nya sjökort med modernaste teknik och lagras i sjökortsdatabasen. I nyproducerade kort har strandlinjer och grundflak en positionsnoggrannhet på cirka två meter. Problemet är att äldre underlag, det vill säga allt material som inte nyproducerats såsom strandlinjer och grundflaks positioner, sällan stämmer överens med verkligheten. Det klassiska uttrycket "kartan och verkligenheten" ställer till problem för många fritidsbåtsägare. Navigatorerna visar en positionsnoggrannhet på 5 till 15 meter, medan kartunderlagen kan vara både 50 och 100 meter fel. Den som navigerar med små marginaler riskerar därför att gå på grund.

I Nordmalingsfjären, mellan Örnsköldsvik och Umeå, ligger öar och skär cirka 50 meter fel åt öster. Vita linjer visar verklig position.
I Nordmalingsfjären, mellan Örnsköldsvik och Umeå, ligger öar och skär cirka 50 meter fel åt öster. Vita linjer visar verklig position.

Gigantiskt arbete
Sverige har cirka 270 mil kust och hundratusentals öar och skär. Därför är ett gigantiskt arbete att positionera allt rätt i rätt skala, berättar Magnus Wallhagen som är systemansvarig för Sjöfartsverkets sjökortsdatabas.

Sjömätning sker till havs
-Men ni sjömäter ju mest hela tiden, var sker då sjömätningarna undrar jag?
-Vi mäter till havs och även innan för baslinjen, det vill säga skärgårdsmätningar, men då för handelssjöfartens behov. Att vi lägger krutet ute till havs beror till stor del på att man inom Helcom och Östersjöstrategin fokuserar på att säkra miljön i havsområdena och att vi har stora ytor inom våra farledsstråk som mer eller mindre helt saknar underlag som är sjömätta med moderna mätmetoder.
 
Eftersom Sjöfartsverket finansieras till största delen via avgifter från handelssjöfarten är detta vår primära målgrupp. Därför får ett sådant projekt som Nationell strandlinje, NSL, inga anslag. Handelssjöfarten anser att detta är något som endast berör fritidsbåtsektorn och därmed ska det inte belasta handelssjöfartens avgifter, förklarar Patrik Wiberg.
-Även stora fartyg går väl in i hamn, undrar jag. -Visst är det så , säger Lars-Göran Nyström på Sjöfartsverkets försäljningsavdelning. -Ett bättre sjökortsunderlag utanför farlederna ger troligtvis också effekten att fler fritidsbåtsägare törs lämna farlederna och därmed minskar störmomenten för handelsfartygen, menar Lars-Göran.

På sydkusten ligger strandlinjen cirka 45 meter längre ut än i sjökortet.
På sydkusten ligger strandlinjen cirka 45 meter längre ut än i sjökortet.

Patrik Wiberg igen: -Sjöfartsverkets verksamhet bekostas i stort sett helt av sjöfartsnäringen. De anser att resurser enbart skall läggas på farleder och sjöfartsområden där handelssjöfart förekommer. Detta innebär att Sjöfartsverket har mycket begränsade resurser till att rätta fel i till exempel ytterskärgårdarna och på andra platser där handelssjöfarten inte går.

-Vad saknas då för att vi ska få bättre sjömätningar och justerade sjökort med korrekta strandlinjer med mera?

Patrik Wiberg: -Med nuvarande resurser och arbetstakt kommer det att ta lång tid innan vi har allt underlag justerat så att öar och grundflak ligger rätt. Cirka 30 miljoner skulle vi behöva för att kunna påskynda arbetet och klara ut de mest akuta bristerna på ca 3-5 års period.
-Om öar, uddar och grunds positioner på sjökortet inte stämmer med verkligheten är det ju en säkerhetsrisk för fritidsbåtsfolket, påstår jag och får medhåll av alla tre.

Kommentera Tipsa en vn Skriv ut