VHF/SRC distanskurs
Diesel Power 2014 maj

På gång:
Garmin och Active Captain.
Allt färre går navigationskurs

Förarintyg för båt minskar i antal per år


Bengt Utterström 2012-01-10

Allt färre samlar intyg i NFBs blå intygsbok. En oroande utveckling anser många.
Allt färre samlar intyg i NFBs blå intygsbok. En oroande utveckling anser många.

Förarintyg för båt är det allt färre som tar. Under de senaste fyra åren har antalet personer som avlägger prov för Förarintyg minskat med cirka 45 %. Det är en oroande utveckling. Vad det beror på är inte lätt att säga. Det kan vara flera orsaker som ligger bakom. En är att det är enklare att navigera idag tack vare navigatorer. En annan att det inte blev något obligatoriskt Båtkörkort. I värsta fall beror det på att allt färre söker sig till båtlivet.
Vi frågar oss också om det finns något samband med båtolyckor, drunkningsolyckor och avsaknad av nautisk utbildning i form av lägst Förarintyg.

Förarintygen minskar i antal
Från 1972 till 2011 har 456 000 personer avlagt prov för Förarintyg. I snitt är det 11 700 per år. 456 000 Förarintyg motsvarar ungefär hälften av totala antalet fritidsbåtar som finns idag. Många av dem som avlagt prov för Förarintyg sedan 1972 är inte i livet idag. Därför är siffran med personer som idag har ett Förarintyg säkert väsentligt lägre.
•· 2008 utfärdades 13 411 Förarintyg.
•· 2009 utfärdades 11 100 Förarintyg.
•· 2010 utfärdades 9 631 Förarintyg.
•· 2011 utfärdades 7 609 Förarintyg. 

Sjöfartsverket bekräftar nedgången. Deras försäljning av övningssjökort som används vid navigationskurser har under de senaste fem åren minskat med 45 %.

Minskningen har skett samtidigt som antalet nya båtar har ökat med cirka 108000 mellan åren 2005 till 2010 enligt Sweboats försäljningsstatistik. I siffran ingår även mindre båtar och jollar.

Pernilla Bergstedt, Transportstyrelsen

Pernilla Bergstedt är ny ordförande i Nämnden för båtlivsutbildning, NFB, sedan november förra året. Hon säger att frågan om varför färre tar Förarintyg idag har börjat diskuterats i NFBs styrelse. "Något enkelt svar finns inte, men det kan bero på att många gått och inväntat ett obligatoriskt båtkörkort och tänkte gå kurs då när det införts. Eftersom det nu inte blev något obligatoriskt båtkörkort får vi hoppas att dessa människor kommer och går en Förarintygskurs ändå. Vi har också börjat diskutera om vi vänder oss till rätt målgrupp i vår marknadsföring. Kanske ska vi hitta andra vägar än de vi hittills riktat in oss på", avslutar Pernilla Bergstedt.

Resten av artikeln är mina, Bengt Utterströms egna ord. Jag deltog i en av de många grupper som arbetade med utredningsarbetet om Båtkörkort från hösten 2006. Jag är ny författare till navigationsboken Fritidsskepparen sedan 2008. Tidigt tog jag ställning för ett obligatoriskt båtkörkort, långt innan jag blev författare till Fritidsskepparen. Bland annat så skrev jag om obligatoriskt båtkörkort i motorbåtstidningen Vi Båtägare nr 10 år 2003 i en artikel om vattenskotrar. Jag nämner detta för att redovisa fakta om min roll och åsikt istället för att lämna fältet fritt för spekulationer.

Oroande utveckling
Siffrorna ovan är en oroande utveckling. Anledningen kan bero på att många inte bryr sig om att ta Förarintyget eftersom det inte är något krav för att få köra båt. För att framföra ett fritidsskepp, 12 x 4 meter eller större, måste man dock ha minst Kustskepparintyg.
Vad många inte känner till är att man måste kunna reglerna till sjöss även fast det inte är obligatoriskt med ett Förarintyg. Allt för många tror att det är fritt fram att köra hur som helst, men så är det inte.

Navigatorer förenklar navigeringen
Navigatorer har förenklat navigeringen och idag hittar folk dit de ska och hem, men en navigationskurs innehåller så mycket mera än bara navigation.

Obligatoriskt båtkörkort frös inne
Hösten 2006 drogs det igång en stor utredning om ett eventuellt införande av ett obligatoriskt båtkörkort. När utredningen var klar och överlämnad till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd hamnade den i hennes skrivbordslåda. Lådan låstes och nyckeln är väl gömd. Utredningen var ingen SOU-utredning och därför var det enkelt för regeringen att gömma undan utredningen. Det är synd.

Båtolyckor påminner om bilolyckor
Allvarliga båtolyckor inträffar varje år med svåra personskador som påminner om bilolyckor. Under 2011 drunknade cirka 33 personer och nio saknas fortfarande. Totalt kan det alltså handla om 42 fritidsbåtsrelaterade drunkningsolyckor.
Det finns inte någon statistik på hur många av dessa 42 som hade nautisk utbildning i form av lägst ett Förarintyg.

Transportstyrelsen utreder numera fritidsbåtsolyckor
Jonas Ekblad är ny utredare och analytiker på Transportstyrelsen. Han utreder fritidsbåtsrelaterade olyckor och söker samband och förklaringar till vad som hänt och varför de inträffat. Jonas Ekblad kommer även att försöka få fram uppgifter huruvida de omkomna hade nautisk utbildning. Det är bra. Visar det sig att ett stort antal av de omkomna saknar lägst Förarintyg är det ett viktigt argument till att fler borde gå utbildning innan de ger sig ut på sjön.

Söker sig färre till sjölivet?
Om nedgången i utbildning hänger samman med att allt färre söker sig till båtlivet är det allvarligt. Det kan på relativt kort tid få förödande konsekvenser för båtlivets utveckling. Färre båtar kommer att tillverkas och säljas, färre människor besöker hamnar och lämnar båtar på service etcetera.

Det påverkar även tillbehörshandeln. När en båt byter ägare går den nye ägaren oftast direkt till båttillbehörshandeln och köper nya prylar. Säljs det färre båtar är det också färre som köper nya prylar.

Vi får hoppas att nedgången i antalet Förarintyg varit tillfällig och att navigationsutbildningarna tar fart igen under våren 2012. Det gäller, som NFBs ordförande Pernilla Bergstedt sa, att hitta nya vägar att nå ut med information till båtlivet och att hitta nya grupper som ännu inte upptäckt båtlivet.

Kanske är reportage och annonsering i medier som tidningen Amelia en väg att gå?

Här kan du läsa mera om "Fakta om båtlivet 2011." *Klicka*

Källor: Statistikuppgifter kommer från Nämnden för båtlivsutbildning NFB, SWEBOAT och Sjöfartsverket.

Kommentera gärna artikeln. Ange för- och efternamn samt bostadsort.


Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut
Kommentarer
2. Förarintyg Eva Lindman Stockholm 2012-11-05
1. Minskade Förrintyg Dan Lems, Sollentuna 2012-01-11