VHF/SRC mars 2023
Tipsa en vän om denna artikel:
Till:
Från:

Nya Sjövägmärken till säsongen 2019


Bengt Utterström 2019-04-01


Transportstyrelsen introducerar ett antal nya sjövägmärken för säsongen 2019. Sjövägmärken med blå tavla är upplysningsmärken. Vit tavla med röd ram är förbudsmärken.

Det är länsstyrtelsen som ansvarar för utplaceringen. Sjövägmärkena har följande betydelse:
Övre raden
Till vänster:Här kan man bottentvätta sin båt.
Mitten: El för inkoppling till båt.
Till höger: Spolplatta finns för bottentvätt av torrsatt båt.

Nedre raden
Till vänster: Tömningsstation för holdingtank.
Mitten: Lyssna på VHF kanal 11. Vid tillexempel broöppningar. Annat kanalnummer kan anges.
Till höger: Rekommendation om svallfri fart.

Märket om rekommendation till svallfri fart är tänkt för skydd av strandnära miljöer. Det är en rekommendation att inte köra så att svallvågor uppstår. Både Polis och Kustbevakning anser det vara för svårt att lagföra någon för brott. Svårigheten är att avgöra på ett rättvist sätt vad som är en störande svallvåg, därav rekommendationen.

De nya sjövägmärkena gäller från och 1 april.


Kommentera gärna artikeln. Ange för- och efternamn samt bostadsort.

Kommentera Tipsa en vn Skriv ut