VHF/SRC mars 2023

På gång:
Vi jobbar med att bli bättre mobilanpassade.
Tipsa en vän om denna artikel:
Till:
Från:
Rutt S och Trafiksepareringsområden

Ny fartygsrutt utmed svenska kusten i Kattegatt


Bengt Utterström 2020-02-17

Nya rutt S går närmare svenska kusten. Rutt T ligger mera mitt i Kattegatt. Fler fartyg kommer att röra sig närmare svenska kusten från 1 juli 2020.
Bild:Samtliga sjökortsbilder är från Sjöfartsverket.
Nya rutt S går närmare svenska kusten. Rutt T ligger mera mitt i Kattegatt. Fler fartyg kommer att röra sig närmare svenska kusten från 1 juli 2020.

En ny rutt, Route S, införs utmed svenska kusten i Kattegatt för handelsfartyg. Den nya rutten börjar gälla 1 juli 2020. En konsekvens av detta är att antalet handelsfartyg kommer att öka kraftigt utmed svenska kusten mellan Göteborg/Kungsbacka och Höganäs/Kullen. För fritidsbåtar som färdas utmed södra västkusten gäller det att vara extra uppmärksam. Mellan Långedrag och Läsö införs ett Precautionary area, ett område där extra försiktighet påkallas. Nya trafiksepareringsområden införs också utmed rutt S.


Fartyg som idag går i rutt T. Efter 1 juli kommer fler att röra sig närmare svenska kusten.
Fartyg som idag går i rutt T. Efter 1 juli kommer fler att röra sig närmare svenska kusten.

Ett ruttsystem är sjötrafikreglerade sträckor som syftar till att dirigera sjötrafik till särskilda områden. Det sker genom rekommenderade rutter som till exempel rutt T eller rutt S i bilden. Det är FN:s sjöfartsorganisation IMO som har beslutat om att införa ruttsystemet i Kattegatt och norra Öresund. Strax väster om nya rutt S och mera mitt i Kattegatt ligger rutt T. Omläggningen görs för att avlasta rutt T som idag är hårt trafikerat. I praktiken innebär det till exempel att fler fartyg kommer att gå närmare Kullen än vad de gör idag. 


Trafiksepareringsområde TSS
Ett trafiksepareringsområde är ett område där sjötrafik separeras i olika trafikstråk. Man kan jämföra det med motorvägar på land. Längs med nya rutt S kommer det att bli tre trafiksepareringar. Ett av dem är TSS Lilla Middelgrund. Ett TSS-område med heldragna pilar är ett trafiksepareringsområde som större fartyg, över 20 meter bör följa. Utanför ett TSS-området kan det finnas en Kusttrafikzon. Klas Östergren är informationsledare på sjökortsdata på Sjöfartsverket och förklarar följande när det gäller trafiksepareringsområden TSS:


Öster om Lilla Middelgrund införs ett trafiksepareringsområde, TSS, med heldragna pilar. Fartyg som går i det måste följa pilarnas riktning.
Öster om Lilla Middelgrund införs ett trafiksepareringsområde, TSS, med heldragna pilar. Fartyg som går i det måste följa pilarnas riktning.

”Båtar under 20 meters längd, segel och fiskefartyg får inte hindra en säker framfart för fartyg som är över 20 meter och som går i en trafiksepareringszon. I trafiksepareringsområden gäller de vanliga väjningsreglerna med det undantaget att fartyg under 20 meter, segelfartyg och fiskefartyg inte får hindra maskindrivna fartygs säkra framfart om det är över 20 meter.

 

Ett exempel på det är att en fritidsbåt som seglar i trafiksepareringsområdet ska väja för ett maskindrivet fartyg över 20 meter som går i trafiksepareringszonen.

 

Fartyg som går i trafiksepareringszon måste följa heldragen pils färdriktning. Streckad pil anger en rekommenderad färdriktning.

 

Om ett fartyg inte går in i eller ut ur en trafiksepareringszonen vid dess ändpunkter ska inträdet eller utträdet utmed dess sidor ske med så liten vinkel som möjligt. 


Trafiksepareringsområde TSS i norra Öresund. Notera Kusttrafikzonen innanför trafiksepareringsområdet.
Trafiksepareringsområde TSS i norra Öresund. Notera Kusttrafikzonen innanför trafiksepareringsområdet.

För båtar under 20 meter

För alla som färdas i fritidsbåtar under 20 meter, ombord på ett segelfartyg eller ett fiskefartyg, är det bästa att hålla sig borta från trafiksepareringsområden. Om en segelbåt ligger och kryssar utanför området gäller det att slå i god tid före stråkets sidor.  Ibland kan en situation uppkomma som gör att vi fritidsbåtsägare behöver korsa ett trafiksepareringsområde. Det är tillåtet om det sker så vinkelrätt som möjligt. Upp till tio graders avvikelse har ansett ok, men inte mera. Om området korsas ska den som korsar väja för all trafik som går i området i pilarnas riktning. Det betyder att om du seglar så är du väjningsskyldig för motordrivet fartyg.” avslutar Klas Östergren.


Precautionary area mellan Långedrag och Läsö

Området med triangeln varar för att flera fartyg ofta rör sig oi området och att korsande trafik förekommer. Alla måste ha extra uppmärksamhet. Väjningsreglerna gäller som vanligt.
Området med triangeln varar för att flera fartyg ofta rör sig oi området och att korsande trafik förekommer. Alla måste ha extra uppmärksamhet. Väjningsreglerna gäller som vanligt.

Mellan Långedrag och Läsö införs ett Precautionary area. Det är ett så kallat uppmärksamhetsområde där alla fartyg oftast rör sig. Det gäller handelsfartyg, fritidsbåtar, segelfartyg och fiskefartyg med flera och dessa rör sig dessutom på olika kurser som inte sällan korsar någon annans kurs. Inom området gäller väjningsreglerna, men alla uppmanas att vara extra försiktiga och framföra det egna fartyget med särskild uppmärksamhet.

 

Vi som färdas i fritidsbåt gör det klokt i att helst väja för handelssjöfarten i dessa områden. I just detta område möts rutt S och T i den södra delen. Fartyg på nordlig kurs, som kommer från rutt S och T, kommer i områdets norra del att gå in i rutt T.

 

Fartyg som kommer norrifrån och går på sydlig kurs kommer att dela upp sig i antingen rutt T eller S. Om du är osäker på om ett fartyg är på väg mot rutt S eller T kan du ropa upp det på VHF och fråga. Den kommunikationen underlättas om du har AIS.

AIS med transponder rekommenderas varmt om du färdas i kustnära områden och till havs i till exempel Kattegatt. Vidare så gör vi fritidsbåtsägare yrkestrafiken en tjänst om vi håller oss borta från trafiksepareringsområden.Kommentera gärna artikeln. Ange för- och efternamn samt bostadsort.

 


Kommentera Tipsa en vän Skriv ut