VHF/SRC mars 2023
Tipsa en vän om denna artikel:
Till:
Från:
VHF:s nödknapp

VHF nödanrop via Distress Alert


Bengt Utterström 2015-04-20

Alla moderna VHF-radioapparater har en röd nödknapp under ett litet lock. Den kallas för \
Alla moderna VHF-radioapparater har en röd nödknapp under ett litet lock. Den kallas för "Distress Alert" och ingår i DSC, Digital Selective Call.

Distress alert, nödanrop från VHF. Vid en nödsituation är det lämpligt att använda nödknappen ”Distress Alert” på VHF:n. Men, vad händer egentligen när man trycker på VHF-radions nödknapp ”Distress Alert”? Vad betyder ”Kvittera nödmeddelande” och vem ska kvittera? Hur får jag stopp på nödsändningen? Svaren kändes inte givna och jag har frågat tillverkare av VHF och personal på sjöräddningscentralen JRCC, Sweden Rescue i Göteborg.

Om det händer som inte får hända, att vi hamnar i en nödsituation, då kan det gå fort. Om båten tar in vatten behöver vi säkert koncentrera oss på att laga hålet eller pumpa läns. Uppstår brand vill vi försöka släcka så fort som möjligt. Då är det bättre att vi försöker ”rädda det som räddas kan” och låta vår VHF-radio göra sitt jobb.

Trycker du på den röda nödknappen, Distress Alert, sänder din VHF ett nödmeddelande med nödlägets art och din position. Vi kan fortsätta att släcka branden, ösa eller kanske förbereda oss på att överge båten.

För att det ska fungera krävs, utöver att du har en modern VHF-radio med DSC följande:

 • Din VHF måste vara kopplad till en GPS-antenn eller navigatorn så att den har en position. Om position från satellit saknas vid nödtillfället kan den programmeras in manuellt.

 • Ditt MMSI-nummer måste vara inprogrammerat. Ett MMSI-nummer får du av Post & Telestyrelsen. Se artikeln innan denna i kategorin ”AIS och VHF.”

   

  När du trycker på knappen, håll den intryckt i minst tre sekunder, frågar din VHF vad det är för nöd. Välj mellan sjunkande skepp, brand, man överbord, piratöverfall eller liknande. Gör du inget val går det ändå iväg ett nödmeddelande, men mottagarna vet inte vad som hänt. Det kallas för ”Undesignated Distress.” Ett digitalt nödmeddelande, som Distress Alert är, sänds på kanal 70. VHF radion ställer själv in sig på den kanalen.

   

  Vilka får mitt nödmeddelande?

  Alla fartyg i din närhet som har en VHF med DSC-funktion hör ett tjut i sin VHF. Om du är inom räckvidd för Sjöräddningscentralen, och det är vi i allmänhet runt svenska kusten, får de också information om ditt nödläge.

   

  Den information som syns är ditt MMSI-nummer, nödlägets art, aktuell tid och din position. Genom MMSI-numret kan du och din båt identifieras.

   

  När man tryckt på VHF-knappen ”Distress Alert” ska man sedan ändå göra ett traditionellt ”May day” nödanrop på kanal 16.

   

  Kvittering nödmeddelande

  När sjöräddningscentralen Sweden Rescue fått ett nödmeddelande kvitterar de till dig. Det innebär följande:

  1. Räddningsledaren sänder ett ”DSC-kvittens”. Då vet du att nödmeddelandet är mottaget och att de kommer att göra vad de kan för att hjälpa dig. Din VHF slutar då sända nödmeddelandet och kopplar över till kanal 16.

  2. Sedan följer ett ”Distress Relay”. Det är ett meddelande till andra fartyg i området om att det finns ett fartyg i nöd. De frågar då om något fartyg är i närheten av haveristen och som skulle kunna hjälpa den nödställde innan sjöräddningen hinner fram.

  3. Nu försöker räddningsledaren komma i direktkontakt med dig. Det samtalet sker på kanal 16. Det kan också ske via mobil om täckning finns. Sjöräddningsledaren vill veta hur många ni är ombord och hur allvarlig situationen är.

  4. Beslut sker vilka insatser som behövs för att hjälpa dig och de kallas ut. Det kan vara Sjöräddningssällskapets båtar, Kustbevakningen, Sjöpolisen, lotsbåt eller helikopter. Ofta deltar flera olika enheter i ett sjöräddningsfall.

   

   

  Om du stänger av din VHF-radio upphör nödmeddelandet. Om du av misstag råkar trycka på nödknappen måste du göra följande:

  Gör ett allmänt anrop på kanal 16 och säg att det var ett misstag. Kontakta sedan Sweden Rescue och berätta vad som hände.


Garmins VHF nödanrop

Detaljer skiljer mellan olika fabrikat

 

Olika fabrikat kan fungera olika när det gäller knapptryckning. Så här berättar Pontus Fernström på Garmin hur det fungerar med Garmins VHF:

Vid tryck på Distress-knappen har man två alternativ:

 

Alternativ 1.

Håll knappen intryckt i 3 sekunder. En ljudsignal kommer och texten ”Distress Call Counting Down”. En nedräkning 3 till 1. En ljudsignal låter igen och radion byter till kanal 70 och sänder nödmeddelandet på 25 Watt. Därefter byter radion automatiskt till passning på kanal 16.

 

Alternativ 2.

Tryck på Distress-knappen och välj vilken typ av nöd du har. En lista kommer upp med tex brand, sjunker, grundstött, piratöverfall etcetera.

 

Håll knappen intryckt i 3 sekunder. En ljudsignal kommer och texten ”Distress Call Counting Down”. En nedräkning 3 till 1. En ljudsignal låter igen och radion byter till kanal 70 och sänder nödmeddelandet på 25 Watt. Därefter byter radion automatiskt till passning på kanal 16.

 

Garmins VHF sänder då nödmeddelandet  återupprepat ungefär var fjärde minut. Detta pågår tills någon som lyssnar kvitterat meddelandet .

 

När Sweden Rescue kvitterar nödmeddelandet kommer en signal i VHF radion med texten: Distress Ack. Signalen upphör när man själv trycker på vilken knapp som helst. Radion ställs automatiskt om till kanal 16.


Raymarines VHF nödanrop

Raymarines VHF fungerar ungefär lika dant. När du trycker på DSC-knappen kommer du att uppmanas att välja vilken typ av DSC-anrop och anledningen till ditt DSC anrop. Om du tar emot ett nödanrop från annat fartyg kommer du att uppmanas att bekräfta eller avbryta DSC-anropet. Om det godkänns placeras en waypoint på navigatorns sjökortsbild.


Det tjuter i din VHF

Om det tjuter i din VHF så är det antingen någon som anropar dig via sin ”telefonbok” från hans eller hennes VHF eller så är det ett nödanrop från någon. Om det är ett nödanrop från annan ska du lugnt avvakta. Sweden Rescue går in och kvitterar. Om det inte skett inom någon minut och du befinner dig i närheten kan du kvittera genom att tala med den nödställde. Anteckna positionsuppgifter, vad som hänt, hur många de är ombord och bege dig mot haveristen. Kontakta även närmaste Sjöräddningscentral på kanal 16 och berätta vad du hört. Runt svenska kusten är det Sweden Rescue som du kontaktar.


Om någon annan är närmare haveristen än vad du är eller redan har kvitterat nödmeddelandet behöver du inte kvittera.

 

Kapitlet om DSC i respektive fabrikats instruktionsbok rekommenderas.

Tänk på att till sjöss gäller biståndsplikt. Du är skyldig att hjälpa en nödställd ända tills det blir fara för eget liv.

Kommentera gärna artikeln. Ange för- och efternamn samt bostadsort.


Kommentera Tipsa en vn Skriv ut